24. november 2019

Sprogfag bløder: Tysk og spansk lukker i Aalborg

/files/assets/news/antenna-cw-cj-nfa14-unsplash-0-credits.jpg

AAU har besluttet at lukke uddannelserne i SIV Tysk, SIV Spansk og Tysk Almen fra og med 2020.<br/> ”Bekymrende, at der tages en så drastisk beslutning, inden vi kender konklusionerne i regeringens nationale sprogstrategi, for sådan en lukning er svær at gøre om,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Så sker det igen. Sproguddannelser på universiteterne er blevet lukket på stribe de senere år, og nu har Aalborg Universitet besluttet at lukke Sprog og International Virksomhedskommunikation tysk og spansk, samt tysk almen allerede fra næste år.

”Det er selvfølgelig en beslutning som universitetet har ret til at tage, og det kan ingen blande sig i. Men det er bekymrende at tage sådan en beslutning i en tid, hvor vi endnu ikke kender virkningerne af den nationale sprogstrategi, som er på vej og som skal styrke fremmedsprogene. Når man nedlægger uddannelser, fjerner man også forskningsmiljøerne og de er svære at etablere igen,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Han opfordrer politikerne til at give de nødstedte uddannelser noget ekstra støtte, indtil man kender konklusionerne i forhold til den nationale sprogstrategi. KS har sendt et brev til Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og til Uddannelses- og Forskningsudvalget, hvor vi opfordrer til, at man støtter de nødstedte uddannelser. Læs brevet her

”Lukningen af sproguddannelser er både et problem for samfundet og for erhvervslivet. Vi taber alle på det, fordi sprog er vigtige kompetencer. Tyskland er vores vigtigste samhandelspartner, men hvis vi tror at vi bare kan tale engelsk med tyskerne tager vi fejl. Tyskerne sælger måske på engelsk, men de køber ind på tysk. For samfundet er det et bekymrende perspektiv, hvis ingen kan tysk, for så mister vi muligheden for at følge med i udviklingen i Tyskland, for eksempel gennem at følge de tyske medier,” siger formanden.

Lukningen af tysk i Aalborg kommer efter længere tids tilbagegang. Bare fem studerende startede i sommer på bacheloruddannelsen i tysk på Aalborg Universitet.
Det er ærgerligt, siger dekan ved Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier:
”Vi kan ikke trylle. Der er andre ting, som de unge mennesker vil for tiden, og det synes jeg er brandærgerligt, men nu har vi taget konsekvensen af det,” siger han.

Lukningen betyder, at der ikke optages flere studerende på uddannelserne, men dem, der er optaget, får lov at gøre deres uddannelse færdig, dog med forbehold.

De studerende på Tysk Almen kan gøre deres BA- og kandidatuddannelse færdig. De kandidatstuderende på SIV kan gøre deres kandidatuddannelse færdig, men de BA-studerende, der er indskrevet på SIV-uddannelserne, skal kun kunne gøre deres BA færdig.

”Det er vigtige og nødvendige sprogkompetencer, som vil gå tabt i Nordjylland i fremtiden, og at det vil få betydning for gymnasierne og for virksomhedernes samhandel,” slutter formanden.

Edit page