12. maj 2020

Sprog er en hård kompetence

/files/assets/news/video.JPG

Sproguddannelser på KU går forrest i forsøg på at rekruttere flere studerende. Kampagnevideo sætter blandt andet fokus på sprog i et karriereperspektiv.

Hvis der skal gøres noget for at fremme søgningen til fremmedsprogsuddannelserne på universiteterne, så kunne det være en ide at gå nye veje. Engerom (engelsk, germansk og romansk) på KU sætter sig ikke bare tilbage og venter på, at tingene sker af sig selv. Tværtimod forsøger man at gå forrest i arbejdet med at rekruttere studerende til sproguddannelserne på Københavns Universitet, og til fremmedsprog generelt.

De gør det blandt andet med en video, der udover at fremme de sprog, Engerom repræsenterer, også sigter på at fremme interessen for sprog generelt. Videoen sætter derudover fokus på sprog i et karriereperspektiv, på hvad man får ud af at læse et fremmedsprog, på hvilke kompetencer, de sproguddannede opnår samt de utallige karriereveje, sprog åbner op for. Se videoen her

Initiativet kommer på et tidspunkt, hvor vinden blæser den rigtige vej for humaniora, herunder fremmedsprogsuddannelserne, på Københavns Universitet. Den seneste runde kvote 2-ansøgninger gav en stigning på næste 100% flere ansøgere til humaniora på KU. Det afventes med spænding, hvordan de kommende kvote 1-ansøgninger bliver.

Oversættelse beriger kommunikation
Temaet for årets Translating Europe Workshop, der finder sted på Aarhus Universitet den 9. november, ligger godt i forlængelse af dette initiativ. ”Oversættelse beriger kommunikation”. Alt for mange lever i den vildfarelse, at al global kommunikation kan foregå udelukkende på engelsk, og at kulturelle særkender er ligegyldige i kommunikative sammenhænge. Skulle det en sjælden gang ikke være tilfældet, klarer Google Translate og Microsoft Translator nok ærterne. Men rigtig mange virksomheder, der satser globalt, investerer i flersprogede hjemmesider, i kommunikation på de sociale medier på en vifte af sprog, og på modtagertilpasset/lokaliseret kommunikation. Det gør de, fordi det kan betale sig. Til forberedelse af arrangementet er vi ved at udarbejde en større liste over hjemmesider, der har minimum dansk plus to fremmedsprog. Og listen er lang. Og det er jo kun én kanal.

En af de oplægsholdere, du kommer til at møde, er Martin Fyn Aamand hos Jysk, der er Communications & PR Manager, Nordic Region. Udover en massiv anvendelse af fremmedsprog er Jysk i gang med en massiv rebrandingproces af virksomhedens butikker i udlandet.

Virksomhedens målrettede brug af fremmedsprog og den kulturtilpassede kommunikation bidrager til virksomhedens succes, og det fortæller Martin Fyn Aamand også om i juni-nummeret af Kommagasinet.

Edit page