20. oktober 2020

Skal en kommunikatør sælge sig selv som specialist eller generalist?

/files/assets/news/specialist-0-credits.jpg

Selvom de fleste kommunikationsstillinger er generaliststillinger, og de fleste kommunikatører er generalister, kan der dog være åbenlyse fordele ved at formidle sig selv som specialist.

Et spørgsmål vi møder ofte i karriereteamet er, hvordan man bør formidle sin faglighed til en stilling. Særligt om man bør fokusere på ens brede kompetenceprofil, eller mere snævert på noget man er særligt god til. Som generalist eller specialist.
Der er mange grunde til, at kommunikatører gerne vil sælge sig som generalister. De fleste kommunikatører har en generalistuddannelse bag sig – en generel faglighed, som ofte spænder bredt indenfor både kommunikation, sprog og marketing. Mange oplever også igennem deres arbejdsliv, at de har en bred portefølje af opgaver – Kommunikation og Sprogs sidste medlemsundersøgelse viste eksempelvis, at vores medlemmer i gennemsnit har 6-7 forskellige ansvarsområder og opgaver. Og endelig er mange humanistiske kompetencer jo ikke koblet til én bestemt opgave, men dækker over en generel evne til hurtigt at sætte sig ind i forskellige fagområder, løse komplekse problemstillinger, og lære nye platforme og programmer. Kort sagt er de fleste kommunikationsstillinger generaliststillinger, og de fleste kommunikatører generalister.

Men der er dog også være åbenlyse fordele ved at formidle sig selv som specialist. Mange jobopslag efterspørger kandidater med meget erfaring indenfor et bestemt fagområde – og hvis man besvarer de specifikke krav med meget generelle overvejelser, virker man sjældent som den mest oplagte kandidat til stillingen. Mange kan også kæmpe med, at deres kompetencer kan virke en smule udvandede, fordi der er mange af dem – og de derfor ikke dedikerer nok tid til at fremhæve de kompetencer, der rent faktisk er vigtige for modtageren.

Så svaret er: Du bør sælger dig som specialiseret generalist. Undersælg hverken din faglighed som generalist, eller det særpræg der gør dig til den rigtige kandidat til stillingen. Et par anbefalinger kan være:

1. Brug jobopslaget som vejledning. Generalistfagligheden er ofte mest tydelig, hvis den bruges til at løse noget konkret. Så læs alle de forskellige ønsker og krav der er i jobopslaget, og lav så mange nedslag som muligt på opgaver som du har noget særligt at byde ind på. På den måde kobler du konkret din generalistfaglighed med virksomhedens krav.

2. Hav det relevante med, men fokuser på kerneopgaven i stillingen. Hvis det (eksempelvis) er en stilling som social medie ansvarlig, hvor man også skal skrive nyhedsbreve, afrapportere og være med til at lave events, så italesæt gerne det hele. Men hold fokus på de sociale medier – hvilke platforme du mestrer, hvilke resultater du har skabt, eller hvorfor du synes det er spændende. På den måde holder du fokus på det vigtigste, og fremhæver din specialistfaglighed, men signalerer samtidig, at du er kompetent til at varetage opgaverne i bredden.

3. Vær ikke bange for at skære fra. Selv som generalist, er det ikke alt der er lige vigtigt – og for at positionere dig som den helt rigtige til stillingen, skal du ikke bruge plads på erfaringer, som ligger helt skævt på arbejdsopgaven. Sorter, så du bruger ekstra plads på kompetencer som er vigtige for virksomheden, og mindre plads på kompetencer og erfaringer som ikke vil komme i spil i stillingen.

Edit page