10. oktober 2018

Siger du selv til, hvis du er presset på jobbet?

Alt for mange ledere tror fejlagtigt, at det er nok at sige til medarbejderne, at de selv skal sige til, hvis de føler at de er for pressede. Vores erfaring siger, at det gør ”man” ikke. Især ikke de unge og nye på arbejdsmarkedet. Derfor er der behov for en særlig unge-APV.

”Det er vigtigt, at unge får en god start i arbejdslivet. Det er med til at give dem en god ballast, hvilket er afgørende, hvis de skal kunne holde til et langt arbejdsliv.  Men desværre viser undersøgelser, at unge er særlig udsatte når det kommer til stress og andre arbejdsmiljøudfordringer,” – det sagde Per Lindegaard Hjorth i forbindelse med, at de fem bud, som vi har omtalt i et tidligere nyhedsbrev. Buddene henvender sig til beskæftigelsesministeren og målet er at opnå et bedre arbejdsmiljø på det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø – herunder buddet om en modernisering af APV’en – ikke mindst er der et stort ønske om en særlig APV målrettet de unge.
 
Behovet blev bekræftet, da der for nylig blev holdt efteruddannelseskursus for KS’ arbejdsmiljørepræsentanter og der kom det også frem at mange efterlyser en forbedret og moderniseret APV - og ikke mindst en bedre opfølgning på APV’erne.

Når vi i KS har et særligt blik rettet mod de unge og APV’en er det på baggrund af de ret mange sager, der tikker ind ugentligt i KS, hvor de yngre og nyuddannede ofte føler sig presset og ofte fortæller, at de ikke føler at der er hånd i hanke med ressourcer og krav – og at de har svært ved at tale med chefen om det, fordi man naturligvis gerne vil præstere og er bange for at være ”en besværlig ung medarbejder”.

Problemet kan ligge i, at mange chefer selv tror, at de er gode til at operere i ”ressource-krav”-balancen hos deres medarbejdere, men alt for mange ledere tror også fejlagtigt, at det er nok at sige til medarbejderne, at de skal komme, hvis de føler at de er for pressede. Vores erfaring siger, at det gør ”man” ikke. Det er cheferne der skal være obs på, hvordan deres medarbejdere har det og de kan for eksmpel gøre det som vi i KS foreslår: Med én-til-én samtaler (ofte) med opfølgning og oprigtig interesse fra ledernes side.

Hvis der kunne komme en ”Unge APV” – i moderniseret udgave vil det uden tvivl også smitte af på den måde den nuværende APV er konstrueret.

I KS hører vi nemlig alt for ofte, at der ikke bliver fulgt op på APV’er og især de steder hvor medarbejdere er kritiske over for ledernes håndtering af for mange krav, der stilles til for få ressourcer, hører vi at de problemstillinger bliver ”overhørt”.

Så der er rigtig mange gode grunde til at vi får en ny og moderniseret APV på banen – en APV der stiller krav til ledernes kompetencer til at kunne håndtere og turde imødegå de faktiske forhold som medarbejderne oplever dem.

Edit page