25. november 2020

Sig ikke selv op

/files/assets/news/trist-credits.jpg

Selvom du er nok så frustreret over jobbet, er det ikke sikkert, at det er en god ide selv at sige op, med mindre du har et andet job. Få KS til at hjælpe dig, for så kan du måske slippe for karantæne, få en bedre fratrædelsesaftale – og i nogle tilfælde kan vi også hjælpe med at løse op for frustrationerne, så du kan fortsætte i jobbet.

Indimellem bliver vi ringet op af et medlem, der siger ”jeg har lige sagt mit job op uden at have et andet job – hvordan er jeg stillet?”
Og svaret kan være kort: Ikke så godt. Hvis du selv siger op, får du 3 ugers karantæne i a-kassen, hvis du altså er medlem af en a-kasse. Desuden kan KS ofte forhandle bedre vilkår, end du får, hvis du selv siger op. Det kan være fratrædelsesgodtgørelse, løn i en længere periode eller fritstilling i opsigelsesperioden.

Når vi taler med medlemmerne om situationen skyldes opsigelsen ofte frustrationer. Det kan være over dårlig ledelse eller fordi man har alt for meget arbejde, men vi hører også argumenter som ”jeg kan ikke holde ud at være der”, ”jeg er sygemeldt med stress” eller andre forhold.

Det er alle fornuftige begrundelser for at komme væk fra jobbet. MEN – måske kunne der være taget hånd om problemstillingerne på et tidligere tidspunkt, så du og din arbejdsgiver havde fundet en bedre løsning. Kontakt derfor altid KS, du effektuerer din beslutning. 
Men endnu bedre: Kontakt KS, når du oplever, der begynder at være noget galt. Sammen kan vi måske afdække, hvad det handler om og lave en plan for at gøre noget ved det. Enten i forhold til en dialog med din arbejdsgiver om at få ændret på forholdene – eller i sidste ende en dialog om, hvordan du kommer ud af jobbet og godt videre.

Edit page