15. marts 2022

Seniorordninger i kommunerne, regionerne og staten

Læs mere om de konkrete muligheder for at indgå en aftale om seniorvilkår her.

/files/assets/senior-1647353448.jpg

På hele det offentlige overenskomstområde blev der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 aftalt forbedringer af de eksisterende ordninger, hvor den overordnede politiske målsætning er, at der skal ske en fornyet og styrket seniorindsats for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, herunder at medvirke til, at alle medarbejdere skal have et godt og langt arbejdsliv.

En seniorordning er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv. Både du og din arbejdsgiver kan tage initiativ til en seniorordning. Hvad en ordning kan indeholde, afhænger af, hvor du er ansat.

Det gælder lidt forskellige vilkår, afhængig af om det er staten, kommunerne eller regionerne.

I artiklen om løn er kort beskrevet den nye mulighed for seniorbonus i henholdsvis staten og regionerne.

Som statsansat skal du i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale. På det kommunale og regionale område skal du have tilbud om en seniorsamtale. Der er ikke angivet en præcis alder for dette tilbud.

Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv fremover. Hvis du er interesseret i at vide mere om dine konkrete muligheder for at indgå aftale om seniorvilkår så kontakt os på info@kommunikationogsprog.dk

Edit page