13. december 2021

Sæt fokus på din kompetenceudvikling

/files/assets/news/kompetence-credits.jpg

Som ansat i både stat, kommune eller region kan du søge støtte til din kompetenceudvikling. Læs her, hvad du kan søge, hvordan du gør og hvornår du skal gøre det.

Den Statslige Kompetencefond
Hvad? Den Statslige Kompetencefond er en mulighed for at søge støtte til individuel kompetenceudvikling, og den er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes til kompetenceudvikling.

Du kan søge om midler fra Den statslige Kompetencefond, hvis du er:

  • ansat i staten og omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Skatteministeriet og Akademikerne/CFU (KS er en del af fællesrepræsentationen i Akademikerne), eller

  • ansat på en arbejdsplads, som er dækket af en kollektiv aftale mellem en instans med bemyndigelse fra Skatteministeriet og en forhandlingsberettiget organisation tilknyttet en af centralorganisationerne, eller

  • ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.


Der gives ikke støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som er grundlæggende for, at man kan varetage sine arbejdsopgaver (herunder ny IT/software); Det er således tiltænkt specifikt til videreudvikling af dine kompetencer.

Ligeledes gives der heller ikke støtte til aktiviteter, hvor du personligt økonomisk medfinansierer.

Hvornår? Der kan ansøges løbende, men da puljerne er meget eftertragtede, så er det for tiden kun realistisk at søge, når puljerne lige er åbnet og genopfyldt. Dette finder sted kl. 10 den første tirsdag i februar, juni og oktober. Den næste gang der kan søges om midler, er således den 1. februar 2022 kl. 10.
Hvis du kommer igennem med en ansøgning, så er der en godkendelsesprocent på modtagne ansøgninger på cirka 79 %.

Hvor meget? Der er afsat 85 millioner kroner til akademikere plus et tilbageløb fra den tidligere overenskomst. Det drejer sig således om en stor pose penge (langt over 100 millioner kroner).
Du kan ansøge om:

  • 50.000 kr. til master-/kandidatmoduler,

  • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormoduler,

  • 5000 kr. per kursusdag for kurser/moduler uden ECTS-point.


Hvordan? Du skal ansøge på fondens hjemmeside på et elektronisk ansøgningsskema. Skemaet har fire dele:
1. Stamdata om ansøger.
2. Oplysninger om den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet.
3. Stamdata om din arbejdsplads.
4. Godkendelse fra ansøger og fra dennes leder.

Husk at det skal være din leders officielle arbejdsmail, der anføres i ansøgningen! Denne vil have et officielt domænenavn, f.eks. xx@km.dk eller xx@sogn.dk eller xx@mil.dk.
Det anbefales, at både du og din leder sidder klar på dagen forud for åbningstidspunktet, og at i på forhånd har sat jer ind i kravene til ansøgningen, så i kan kommer let og hurtigt igennem processen.
Du kan læse mere om Den Statslige Kompetencefond her

Den Kommunale- og Regionale Kompetencefond
Hvad? Ved overenskomstforhandlingerne OK21 indtrådte KS, som en del af Akademikerne, i den nyoprettede kommunale og regionale kompetencefond.

Det bliver muligt at søge op til 30.000 kr. pr. år til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 kr. årligt til en masteruddannelse. Det vil dog også være muligt at søge til kortere uddannelsesforløb.
Muligheden for at søge individuel kompetenceudvikling skal ses som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats og de kompetenceudviklingsmidler, der allerede er i kommuner og regioner.
Hvornår? Vær opmærksom på, at fonden først kan søges fra den 1. april 2021.

I kommunerne vil det være en forudsætning for støtte, at den kommunale arbejdsgiver medfinansierer 20% af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Vi forventer, at det går lige så hurtigt som i staten, så man skal være klar, når der åbnes for ansøgninger i både kommuner og regioner 1. april 2022. I den statslige pulje behandles ansøgningerne efter først-til-mølle, og ofte går der under et døgn, før akademikerpuljen bliver lukket igen, fordi pengene i den pågældende runde er brugt.

Edit page