16. november 2021

Sådan sætter du et realistisk karrieremål

/files/assets/news/jason-hogan-yyfwukzv5fm-unsplash-1-credits.jpg

Med SMART mål-modellen skal du tænke dit mål igennem fem faser for at se, om det er holdbart og opnåeligt. Nogle gange må du gå frem og tilbage mellem trinene som en hermeneutisk proces, da alle trin skaber afklaring. Det er også en vigtig pointe, at man ikke skal arbejde sig væk fra noget, men hen mod noget. Målet skal altså være:

  1. Specifikt: Hvad er det helt konkret du vil opnå?

  2. Målbart: Hvornår er du i mål? Hvad er til stede? Hvad har du, som du ikke havde før?

  3. Attraktivt og accepteret: Hvorfor gider du kæmpe for at nå det her mål? Er det accepteret af dine omgivelser?

  4. Realistisk: Har du de ressourcer, der skal til for at nå målet?

  5. Tidsbestemt: Hvornår er din deadline?

1. Specifikt

Vi har en tendens til at være for uspecifikke, når vi sætter os et mål. ”Jeg vil bare gerne arbejde som kommunikationsmedarbejder”. Det er svært at arbejde henimod og dermed svært at skabe motivation omkring. Spørg dig selv hvilke specifikke opgaver, du vil arbejde med. Branche? Privat eller offentligt? Gør det så konkret som muligt.

2. Målbart

Hvordan ved du, at du har nået målet? Sikke et åndssvagt spørgsmål tænker du måske. Det er vel når jeg har fået jobbet. Og ja det er ganske rigtigt. Men prøv at udvide det til mere end det. Hvad er det, du forventer at have i det job? Er det pengene, der er vigtigst? Lokation? Kolleger? Fleksibilitet? Det skal være noget, du rent faktisk kan måle om er til stede.

3. Attraktivt og accepteret

Dette punkt er dobbelt op, da modellen findes med begge punkter. Målet skal være attraktivt, ellers gider du alligevel ikke arbejde hen mod det. Det andet er, at det skal være accepteret af fx din partner. Hvis det ikke kan hænge sammen med, at du får et job 70 km væk, så er det lidt dumt at arbejde henimod det.

4. Realistisk

Målet skal selvklart være realistisk. Det hænger igen lidt sammen med, om det er accepteret. Det hænger også sammen med, om du har de rette ressourcer og kompetencer til at opnå målet. Og evt. det rette netværk. Derfor skal du spørge dig selv, om der er kompetencer du skal have udviklet, kurser du skal tage, folk du skal begynde at netværke med. En vigtig del er selvfølgelig også arbejdsmarkedet, og det udbud og den efterspørgsel der er. Her er der altid nogle brancher og funktioner, der vil være sværere at komme ind i end andre.

5. Tidsbestemt

Sidst men ikke mindst. Sæt deadlines. Og gerne delmål. Din deadline må højest være tre måneder ude i fremtiden, ellers bliver det for diffust at arbejde henimod.

Når du har sat dit mål og dine delmål, laver du en handleplan. Hvem skal kontaktes og hvornår! Og ja det er en helt anden historie.

Edit page