22. april 2020

Sådan mærker KS-medlemmerne coronakrisen på jobbet

/files/assets/news/jette-s-1.jpg

Her i coronatiden har KS har langt flere sager om opsigelser, men heldigvis ser vi også flere ansættelseskontrakter. Læs, hvordan jeres situation opleves i KS’ forhandlingsafdeling, når juridisk konsulent Jette Snoer fortæller om hverdagen med at hjælpe medlemmerne.

”Det er jo desværre ikke nogen hemmelighed, at i denne coronatid er antallet af opsigelser højere end normalt. Dertil kommer også en lange række sager om hvordan man kan forholde sig, hvis virksomheden i den nuværende situation vælger at benytte sig af andre muligheder som alternativ til en opsigelse.”
Jette Snoer, der er juridisk konsulent i KS forhandlingsafdeling fortæller her om, hvordan hun oplever KS-medlemmernes situation under coronakrisen og hvilke sager de henvender sig til KS om.

”Nu nærmer vi os et månedsskifte, og så ser vi i forhandlingsafdelingen generelt langt flere sager vedrørende opsigelser, men heldigvis også flere ansættelseskontrakter. Desuden får vi mange andre spørgsmål, det kan for eksempel være spørgsmål om lønnedgang, hjemsendelse, arbejdsfordeling, eller arbejdsomlægning, fortæller Jette Snoer. 

”I den forbindelse er det en rigtig god idé at bruge os”, siger hun.
”For det er er vigtigt at kende konsekvenserne af de enkelte tiltag i forhold til dine løn- og ansættelsesvilkår. Selvom det selvfølgelig kan være en rigtig god idé både for virksomheden og for dig, at I alle sammen går ned i løn i en periode for at undgå, at virksomheden lukker, så er der altså nogle konsekvenser af valget, som det er vigtigt at være opmærksom på, forklarer Jette Snoer”.

Hvis du får nyt job
Hun fortæller også, at en anden lige så vigtig del af vores rådgivning er at gennemgå nye ansættelseskontrakter.
”Det er afgørende, at du indsender din kontrakt, før du skriver under, for det er altid nemmere at få ændret noget, inden der er skrevet under. Og det gælder uanset, om det er en offentlig eller privat ansættelse,” understreger Jette Snoer.

Et vigtigt element i vores rådgivning i forbindelse med kontrakter er at se på, hvordan lønpakken ser ud. For løn behøver ikke kun at være et spørgsmål om et tal (grundløn), men i høj grad også om tillæg til lønnen – for eksempel rådighedstillæg eller kvalifikationstillæg i den offentlige sektor, som skal forhandles særskilt. For privatansatte er opmærksomhedspunkterne blandt andet pension, hvordan med ferie og feriefridage, arbejdstid, barsel med mere.
”Og som sagt - husk, at det er vigtigt, at alle vilkår for ansættelsen er aftalt, inden du skriver under på en ny kontrakt – og inden du siger dit nuværende job op,” slutter Jette Snoer.

Hun opfordrer medlemmerne til at kontakte KS. Det kan du gøre ved at ringe til os på 3391 9800 eller bruge kontaktformularen på vores hjemmeside.

Og ikke at forglemme: På vores hjemmeside er der en lang række oplysninger, som du kan gøre brug af i forhold til din kontrakt, din løn eller andre ansættelsesretlige spørgsmål.

Edit page