23. oktober 2023

Sådan hjælper du din leder til at være den bedste leder for dig

/files/assets/big_promo/ksdame.png

Nogle vil måske mene, at man som medarbejder skal have respekt for hierarkiet, men ledere har også brug for hjælp til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af, hvad der sker rundt omkring i afdelingerne. Opgaven er at udfordre, kvalificere, støtte og inspirere sin leder og dermed begge få gunstigere arbejdsforhold.

Din leder træffer beslutninger, der vedrører dit felt. At lede opad er at påvirke disse beslutninger i videst muligt omfang. Både når det gælder om at rette chefens opmærksomhed mod indsatsområder, lederen ikke har ofret opmærksomhed tidligere, og når det gælder strategiske beslutninger i det hele taget.

Her kommer fem gode råd til at lede din leder:

1: Forstå din leders position og præmisser 

Kan du sætte dig nogenlunde ind i, hvordan det er at være din leders mål, resultater og dagsordener? Hvilket værdigrundlag opererer din chef ud fra? Uanset hvor enig eller uenig du er i din leders beslutninger, og i hvor høj grad du deler lederens værdier, er det afgørende, at du kan leve dig ind i de strategiske overvejelser, din leder er optaget af. Du skal altså kunne flytte opmærksomheden fra dit eget perspektiv til chefens. Kun hvis din chef mærker, at du forstår, kan du gå til næste trin.

2: Afklar, hvad der forventes af dig 

Hverken du eller din leder vil blive tilfreds, hvis I ikke afstemmer jeres forventninger. Hvis I har to helt forskellige ambitioner for dit felt, vil det ende med skuffende resultater. Så sørg for at I er på samme side, hvis du tænker i opstart af nye projekter, eller I at højne kvaliteten i de ydelser, I allerede har.  Det er en naturlig del af arbejdet, at man årligt aftaler konkrete mål for organisationen, afdelingerne og eventuelt for hver enkelt medarbejder. Men det er ikke altid tydeligt, hvad du bliver målt på. Hvis din leder ikke tager initiativ til, at I afklarer forventninger, bør du selv tage initiativet til at få skabt dialogen og afstemt forventningerne.

3: Gør din leder tryg 

Det gør din leder tryg, når du foregriber uvished og informerer om, hvor du er nu. Derfor er det en god idé at opdatere din leder i god tid. Tænk løsninger, hver gang du rapporterer et problem. Stå ved fejl, og vis at du ser udfordringer i øjnene. Vis, at du lytter til lederens gode råd og erfaringer.

4: Gør dig selv let at lede 

Det er langt fra kun på det faglige plan, du skal tænke på at holde din leder opdateret. Tænk også på at lede opad i forhold til relationer og adfærd. Fortæl din leder, hvad der er brugbart for dig. Det er noget, der ofte (men ikke altid) italesættes til en MUS, gør det til en vane at kvittere for en adfærd fra din leders side, som er særlig hjælpsom. "Det var hjælpsomt, da du gjorde..., det gav mig ro/ overskud/ indsigt til at ..."

4: Bidrag til foretningen og fortællingen 

Har du et projekt, du gerne vil starte eller et kursus, du gerne vil på? Så er det ikke nok, at du argumenterer for, at det vil være sjovt, eller at du vil få opgraderet dine kompetencer. Du skal gøre dig (og din chef) klart, hvordan det vil bidrage til forretningen og organisationens selvfortælling.

Når du leder op ad, gælder det om at forstå den store fortælling. Det er den fortælling du bygger videre på, så lederen altid kan genkende sin historie. Også når du tilføjer nye kapitler eller andre vinkler.

Edit page