15. januar 2020

Sådan kommer nyuddannede hurtigere i job

/files/assets/news/davisco-credits.jpg

Akademikerne har foreslået et partnerskab, der fokuserer på hvordan nyuddannede kommer hurtigere i job.

Akademikernes forslag tager udgangspunkt i det paradoks, som mange nyuddannede befinder sig i. At de, til trods for, at virksomhederne melder om mangel på højtkvalifceret arbejdskraft, har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Forslagene falder i to grupper: Indsatser rettet mod arbejdsmarkedet og Indsatser rettet mod uddannelserne.

Her kan du læse mere om forslagene til konkrete indsatser, der kan få nyuddannede hurtigere i job

Blandt de indsatser, der er rettet mod arbejdsmarkedet er, at nyuddannede skal gøres i stand til dels at identi¬ficere potentielle arbejdspladser, dels at identifi¬cere uløste arbejdsopgaver i virksomhederne.

Virksomhederne skal desuden hjælpes til at navigere i udbuddet af forskellige bachelor- og kandidatuddannelser og der skal etableres klare samarbejdsflader og tydelige incitamenter hos kommuner til at få andre kommuners borgere i job, når virksomhedens behov ikke bliver mødt lokalt.

Indsatserne rettet mod uddannelserne omfatter et analysearbejde, der skal give nærmere klarhed over, hvorvidt der er særlige strukturelle forhold på uddannelsessiden, der utilsigtet forlænger nyuddannedes søgeperiode, og som bør adresseres med særlige tiltag.

Der foreslås også et samarbejde mellem universiteter, faglige organisationer og a-kasser om karrierevejledning for bachelorstuderende på 5. semester og kandidatstuderende på 8. semester samt en stærkere integrering af employability i uddannelserne, der støtter op om fagligheden, og endelig en særlig indsats rettet mod virksomheder om at stille sig til rådighed for studerendes projektorienterede forløb og studierelevant arbejde.

Edit page