10. februar 2021

Sådan kommer jeg igennem corona

/files/assets/news/michaell-moller-lille-credits.jpg

De nåede op på syv smittede i en anden afdeling, og så blev alle medarbejderne i Jobcenteret i Sønderborg sendt hjem. Det var dagen før Danmark lukkede ned igen 16. december og Michaell Møller har ligesom så mange andre arbejdet hjemme fra køkkenet siden. Selvom han savner kollegerne, er der dog også mange ting, der er nemmere, og han når også meget mere i løbet af dagen, blandt andet fordi han sparer transporten.

Når klokken er otte om morgen er Michaell Møller klar ved telefonen fra hjemmearbejdspladsen i huset i Broager, for klokken otte begynder den at ringe, og det fortsætter den så med resten af arbejdsdagen. På den måde ligner arbejdsdagen den, han plejer at have under normale omstændigheder: Han taler med mennesker hele dagen, lige nu foregår det bare telefonisk i stedet for de mange fysiske møder, han normalt har.

Michaell er KS’er og medlem af hovedbestyrelsen, og til daglig faglig leder for kontanthjælpsafdelingen på det jobparate område på Jobcenteret i Sønderborg. Han oplever, at han når mere, når han arbejder hjemmefra, blandt andet fordi han ikke bliver forstyrret så meget.

’Vi har den samme mængde opgaver, men jeg oplever, at jeg har bedre tid til at koncentrere mig om den enkelte opgave. Blandt andet er det meget nemmere at få læst op på ny lovgivning, nye vejledninger og bekendtgørelser, når man ikke bliver forstyrret hele tiden,’ siger han.

Der var lidt tekniske overgangsvanskeligheder i forbindelse med Skype-møder under den første nedlukning, men nu fungerer det, og Michaell føler, at han fortsat kan have en god kontakt med borgerne.

’Det ville være sværere, hvis jeg sad med nye sager og borgere, jeg aldrig har mødt, men jeg kender dem, jeg taler med gennem lang tid, og det gør det nemmere. Vi sørger for ikke bare at spørge ind til alt det vi skal, men også at høre, hvordan de har det. Nogle har selvfølgelig haft det lidt svært, men de er glade for, at der er en der ringer til dem, og derfor er opgaven lige nu ikke bare relateret til deres jobsøgning, vi yder også social støtte’, fortæller Michaell, som også fortæller, at der faktisk er flere kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i job end der plejer.

’Vi har normalt godt 300, men lige nu er tallet kun 204. Derimod ser vi en stigning i antallet af dagpengemodtagere, men samlet set er det ikke steget så meget som vi havde frygtet, så det ser ud til, at der er en del der kommer i arbejde, og nyledige kommer også hurtigere i job igen. Jeg tror det skyldes, at der er åbnet for nogle nye jobmuligheder, og at vi gør en del for at få folk uddannet til andre job.’

I huset i Broager arbejder Michaells kæreste også hjemmefra, og de har nogle ret faste rutiner, ligesom i den normale hverdag, hvor der er afgang ved halvsyvtiden. Nu kan de sove lidt længere, men der bliver stadig motioneret om morgenen, og så aftaler de hvornår de skal holdes frokostpause. Det gør de i en halv time, og så er det tilbage på ’kontoret’.

’Jeg kan høre, at der er nogle af kollegerne, der savner det sociale og kollegiale rigtig meget, men jeg får talt med de fleste hver eneste dag, og så hjælper det, at der er en anden her i huset,’ siger Michaell Møller, som regner med, at der vil være mulighed for noget hjemmearbejde, også efter corona.

’Før var det ikke noget ledelsen kunne se fordele ved, men nu har de konstateret, at det ikke går ud over produktiviteten, tværtimod, så jeg tænker vi får lov at fortsætte med det i et mindre omfang,’ slutter Michaell Møller.

Edit page