8. september 2022

Karriererådgiverens blog

Sådan finder du ud af, om du passer til jobbet

/files/assets/KS-Karrierefolk-August-2022-39---MArianne-1400.jpg
Foto Mikal Schlosser

Hvordan kan du bruge jobsamtalen til at finde ud af, om du passer ind i kulturen og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads? Her får du gode ideer til spørgsmål, du kan stille, som hjælper dig med at finde ud af, om du kan se dig selv i en virksomhed og et job.

Tekst / Marianne Greve Jensen, karriererådgiver i KS

I KS karriererådgivning møder vi mange medlemmer, der er i tvivl om, hvordan de skal finde ud af, om de passer ind i kulturen og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Nogle har behov for meget struktur og for andre står selvledelse højt på ønskelisten. Nogle trives bedst med udstrakt teamsamarbejde og andre vil helst arbejde mere individuelt. For nogle er rutiner og faste opgaver det de trives bedst med og andre drives af kontinuerligt at få ny viden og nye opgaver. For nogle er nære relationer til kollegerne vigtige og så bliver det også vigtigt at lave sociale ting med kollegerne, andre vil hellere lige hjem, når arbejdsdagen er slut.

Balancen mellem arbejde og fritid spiller en vigtig rolle for mange KS´ere – vi har faktisk oplevet lidt af et boost i karriererådgivningen af medlemmer, der gerne vil ”ud af hamsterhjulet” i retning af et mere bæredygtigt arbejdsliv. Den slags kan være svært, for ikke at sige umuligt at aflæse i et stillingsopslag. Så her får du vores bedste råd til hvordan du finder ud af så meget som muligt undervejs i ansættelsesprocessen – eller måske hvis du ringer til virksomheden, inden du skriver din ansøgning.

Spørgsmål, du kan stille om struktur

Hvordan fordeles nye opgaver og projekter i afdelingen/teamet? Hvordan sammensættes projektgrupper? Hvordan giver afdelingen/teamet faglig feedback til hinanden? Hvordan er muligheden for at deltage i opgaver/projekter på tværs af virksomhedens afdelinger. Er der klare procedurer for hvem, der gør hvad i forhold til kunde/klient håndtering? Hvilke roller er mulige at få i interne/eksterne projekter (f.eks. projektejer, projektdeltager, projektleder)? Hvor meget ansvar følger med opgaverne?

Spørgsmål, du kan stille om relationer

Er nære relationer til dine kolleger vigtige for dig, så spørg ind til om der er sociale arrangementer i teamet/afdelingen, om (og hvor ofte) der er opbakning til spontane ture i teatret, en fyraftens drink eller lignende og om der drikkes fælles morgenkaffe ind i mellem. Det kan du også spørge om, hvis du lader bedst op alene – for der kan sagtens være plads til dig alligevel, her er det så bare vigtigt at finde ud af, hvordan lige netop den enkelte arbejdsplads (kollegerne) forholder sig til det – for der kan jo sagtens være plads til, at du går hjem når de andre tager i byen.’

Spørgsmål, du kan stille om arbejdstid

Uanset om du har lyst til at arbejde 50 eller 30 timer om ugen, ønsker 4 dages arbejdsuge, hjemmearbejde eller at møde alle dage på kontoret, så er det en god ide at finde ud af, hvad kulturen omkring arbejdstid er på din (måske) kommende arbejdsplads – og du kan godt tillade dig, at spørge ind til hjemmearbejdsdage, mulighed for at gå kl. 15 om tirsdagen eller hvad der nu er vigtigt for dig. Hvis noget er en dealbreaker, så find ud af det, inden du sætter underskriften på ansættelseskontrakten.

Spørgsmål, du kan stille om ledelse

Der er efterhånden mange undersøgelser, der peger på, at vi skifter job på grund af dårlig ledelse. Og vi ved at også for KS medlemmer spiller forholdet til den nærmeste leder en stor rolle. Vi har alle et behov for at føle os set, hørt og anerkendt af vores chef. Det er forskelligt, hvor meget kontakt man har med sin chef – nogle har et tæt dagligt samarbejde og andre taler sjældent med deres leder. Men uanset hvad, så er hverdagen ofte ganske travl – og det kan være svært at nå at tale prioriteringer, kommende opgaver, status på de nuværende – og hvordan man egentlig går og har det. Her kan 1:1 samtaler med din nærmeste chef, være det rum, hvor I får talt om hvordan det går, hvad der er af opgaver, hvordan de eventuelt skal prioriteres, hvad der venter i den nærmeste horisont mm. Så spørg ind til muligheden for 1:1 samtaler og strukturen omkring dem – skal du booke selv eller er de sat i kalenderen med faste intervaller fra start?

Det vigtigste spørgsmål: Kan du se dig selv i det?

En god metode til at finde ud af om du kan se dig selv i en virksomhed/afdeling, er at lægge mærke til hvordan stemningen er i ansættelsesudvalget. Det vil ofte være sammensat med deltagelse af både kommende kolleger og chef – læg mærke til hvordan stemningen er mellem dem. Både kollegerne imellem og mellem lederen og kollegerne. Hvem taler først, hvem stiller spørgsmålene, hvordan taler de til hinanden og hvilken fornemmelse får du af ”hvordan de har det med hinanden” – og det vigtigste: Kan du se dig selv i det?

Edit page