4. august 2022

Så er de nye barselsregler trådt i kraft

Fremover er 11 ugers barsel øremærket til fædre eller medforældre.

"Målet er at fremme ligestillingen og det er et godt mål. Men vi er først rigtigt på vej, når fuld løn er sikret som minimum i de øremærkede perioder af barslen til begge forældre", siger forperson Cathrine Holm-Nielsen

I KS hilser vi meget velkommen, at der nu er en øremærket ret til at holde barselsorlov for medforældre.

”Det er et vigtigt skridt i forhold til ligestillingen. Men der er en udfordring, når det kommer til aflønningen under orlov, særligt når det gælder mange privatansatte KS´ere, som er ansat under Funktionærloven. Som det er nu, er fædrene slet ikke nævnt med en lønret i Funktionærloven, mens mødrene er sikret ret til halv løn 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

"Vi kommer ikke uden om at barselsplanlægning også handler om privatøkonomi, og hvis de øremærkede uger indebærer en væsentlig indkomstnedgang i familierne, kan der være familier der har sværere ved at bruge de øremærkede uger.  I så fald vil de ligestillingsfremskridt som de nye barselsregler skulle give, blive tabt på gulvet. Skal vi sikre at intentionerne bag lovgivningen reelt skal skabe forandring, skal der en lønret med”, understreger Cathrine Holm-Nielsen.

”Vi er ikke i tvivl om, at den nye barselslov er et skridt i den rigtige retning – men vi er ikke i mål endnu,” siger hun. ”Flere virksomheder har dog allerede nu har meldt ud, at de vil give medforældre løn under barsel, hvilket er glædeligt og forhåbentlig kan trække flere i samme retning."

Ny funktionærlov ville hjælpe

KS’ hovedorganisation Akademikerne arbejder for en ny Funktionærlov og ser indførelsen af de nye barselsregler som en kærkommen lejlighed til at opdatere den. Hvis der ikke følger lønret med den øremærkede barsel, vil det vil være en hæmsko for at de nye barselsregler skal være en succes. Derfor foreslår Akademikerne at sikre fædrenes ret til løn under barsel i Funktionærloven, så de fædre, der ikke er dækket af en overenskomst, alligevel får mulighed for at benytte sig af de nye barselsregler.

På områder, hvor der er overenskomster – for eksempel det offentlige – hvor der er lønret i en vis udstrækning til både mødre og fædre – er der også med den nye lov brug for at tage spørgsmålet om lønret op. For lønretten i dag kan være udfordret af de nye regler i forhold til refusion. Til slut har vi også en anden fælles udfordring, som handler om kulturen på de enkelte arbejdspladser, i forhold til at fædre lige så naturligt som mødre holder orlov sammen med deres barn. Det er en udfordring, som vi alle skal bidrage til at løse.

Baby på vej?

Er du i den lykkelige situation, at der en baby på vej – så kan du altid få konkret rådgivning i KS om hvordan du og din familie er stillet i forhold til jeres muligheder for orlov – både med hensyn til fravær og hvordan det kan finansieres. I løbet af august måned får vi en opdateret barselsberegner på vores hjemmeside med tilhørende noter – og du er som altid velkommen til at skrive til os direkte på sagsbank@kommunikationogsprog.dk

Tirsdag d. 2. august trådte en ny barselslov i kraft. Det betyder, at orloven efter fødslen i udgangspunktet skal deles ligeligt mellem forældrene, når de er lønmodtagere. Hver forældre får 24 ugers orlov, der kan finansieres med dagpenge – i alt 48 uger. Af de 24 uger er i alt 11 uger øremærket til den enkelte forældre. De øvrige 13 uger kan man overdrage til den anden forældre.

Edit page