11. december 2019

Rigspolitiet ophæver kontrakt med EasyTranslate

Rigspolitiet vil i stedet etablere en midlertidig fortegnelse over tolke. Her vil politikredse, domstole og andre myndigheder have mulighed for selv at vælge tolke.

Rigspolitiet ophæver kontrakten med tolkefirmaet Easytranslate med øjeblikkelig virkning efter voldsom kritik, oplyser de i en pressemeddelelse.
Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af EasyTranslates misligeholdelse af kontrakten, efter at politiets tilsyn med firmaet har vist, at der er sket alvorlige brud på databeskyttelsesreglerne.

Kritikken af EasyTranslate går blandt andet på:
Retsmøder er blevet aflyst eller udskudt, fordi tolkene ikke er mødt op, og forsvarere har meldt om ringere kvalitet i tolkningen.
Der har været meldinger om, at regningerne er blevet dyrere, fordi tolkene kommer langvejs fra.
Pressen har rapporteret om, at sigtede er blevet løsladt, og at nogle er sluppet for mulige bøder, da det ikke var muligt at skaffe tolke.
Tolke er blevet sendt til opgaver i det offentlige, selv om de ikke har gennemført obligatoriske sprogtest eller er sikkerhedsgodkendt.
En stor gruppe tolke, der blev brugt før, er ikke tilknyttet EasyTranslate. De er utilfredse med en væsentlig lavere betaling hos firmaet.

- Vi er blevet rådgivet af Kammeradvokaten til at hæve aftalen med EasyTranslate straks, fordi der er sket grove overtrædelser af reglerne om databeskyttelse, siger koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.
Rigspolitiet vil i stedet etablere en midlertidig fortegnelse over tolke. Her vil politikredse, domstole og andre myndigheder have mulighed for selv at vælge tolke.
Rigspolitiet er dog forberedt på, at situationen i en overgangsperiode vil medføre udfordringer for både tolke og de enkelte myndigheder.

Edit page