20. oktober 2020

Repræsentantskabsmøde 14. november

KS holder repræsentantskabsmøde den 14. november 2020 fra kl. 10 til 13.

Dagsordenen er i henhold til vedtægten som følger:

0.  Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden
1.    Valg af dirigent
2.    Beretning
3.    Indkomne forslag
4.    Regnskab og budget
4a. godkendelse af årsrapport 2019
4b. vedtagelse af budget og kontingent for 2021
5.   Eventuelt

Hvis du har forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, skal forslaget sendes ind senest tre uger før mødet til konsulent Kirsten Olsen på mail: kio@kommunikationogsprog.dk

Du er velkommen til at deltage i repræsentantskabsmødet som gæst, tilmelding til direktør John Stolberg på mail: js@kommunikationogsprog.dk

Edit page