5. marts 2019

Regler mod mobning og seksuelle krænkelser skærpes

/files/assets/news/timothy-eberly-515801-unsplash-2.jpg

Tidligere kunne Arbejdstilsynet gribe ind i sager med systematisk mobning over længere tid. Fremover kan en enkelt grov krænkelse være nok.

Det er konsekvensen af en ny vejledning fra Arbejdstilsynet. Den giver samtidig mulighed for at gribe ind i sager tidligere og pålægger virksomheder at forebygge krænkende handlinger.

Knap 11 procent af alle lønmodtagere svarede sidste år, at de blev udsat for mobning i 2018. I underkanten af fire procent har oplevet seksuel chikane. De oftest mobbede var blandt andet jord- og betonarbejdere og montører, mens sygeplejersker, kokke og tjenere er blandt de faggrupper, som oftest oplever seksuel chikane.

Hvornår er der tale om krænkende adfærd?

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:


·         Tilbageholdelse af nødvendig information

·         Sårende bemærkninger

·         Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

·         Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab

·         Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv

·         At blive råbt ad eller latterliggjort

·         Fysiske overgreb eller trusler herom

·         Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale

·         Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence

·         Krænkende telefonsamtaler

·         Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier

·         Ubehagelige drillerier

·         Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller rel. overbevisning

·         Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.


Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af handlingerne.

Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed, og ved krænkende handlinger, der har en vis varighed og hyppighed samt ved en kombination heraf.

Edit page