11. december 2017

Regeringen sparer på sundhedstolkning

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stille strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet. Det sker ved at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsnet og samtidig introduceres en certificeringsordning for tolke på sundhedsområdet.

  Overskrifterne på finansloven for 2018 er mere tryghed, velfærd og infrastruktur – et trygt og sammenhængende Danmark. Det forhindrer imidlertid ikke regeringen og Dansk Folkeparti i at introducere besparelser på sundhedstolkning, ifølge aftalens ordlyd gerne udbredt til andre områder i den offentlige sektor på et senere tidspunkt. Regeringen og Dansk Folkeparti er enedes om at stille strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet. Det sker ved at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsnet for personer, som har været bosat i Danmark i mere end 3 år. Herudover indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsnet har tilbudt.
Konsulent i Forbundet Kommunikation og Sprog Jørgen Christian Wind Nielsen siger:

”Set i lyset af den generelle udlændingepolitik i Danmark i disse år kommer aftalen ikke som nogen overraskelse”.

Forslaget indebærer et samlet provenu (indtægt via besparelser) på ca. 1,2 mio. kr. i 2018 og ca. 2,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne er enige om, at brugerbetaling for fremmedsprogstolkning bør udvides til flere områder i den offentlige sektor. Der igangsættes derfor en undersøgelse af mulighederne for at indføre brugerbetaling for fremmedsprogstolkning på andre velfærdsområder. Aftaleparterne drøfter initiativer herfor senest 1. juni 2018

Samtidig introduceres en certificeringsordning for tolke på sundhedsområdet. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsnet for at sikre en højere og mere ensartet kvalitet i tolkningen.

Det bliver ikke gratis at blive certificeret. Certificeringsordningen udformes således, at et offentligt eller privat organ tildeles kompetence til at certificere tolke i sundhedsvæsenet. Ved den konkrete udformning kan relevante parter inddrages. Udgifterne til etablering og drift af certificeringsordningen gebyrfinansieres af indtægterne fra certificeringen. Mulighederne for at udbrede certificeringsordninger til andre områder i den offentlige sektor vil blive overvejet.

Formand for Forbundet Kommunikation og Sprog, Per Lindegaard Hjorth siger:

”Det er positivt, at der nu kommer en certificeringsordning for tolke i sundhedssektoren. Den bør udbredes til retsvæsenet og andre offentlige sektorer. Det er mindre positivt, at tolkene selv skal betale for at blive certificeret. Certificeringen af tolkene har til formål at beskytte brugerne af tolkningen. Derfor bør betalingen for certificering også være en statslig opgave.”

Edit page