30. september 2020

Referat af generalforsamling i KS Region Nordjylland

/files/assets/news/nord-optimized-credits.jpg

1. Valg af dirigent og referent - Per Lindegaard Hjorth blev valgt som dirigent, og Sofie Aarup Langballe Sørensen blev valgt som referent.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, da der er indkaldt med mere end 3 ugers varsel.

2. Formandens beretning - Formanden holdt sin beretning, hvor fornyelse og aktualitet var nøgleordene.

Der blev afholdt fem arrangementer i løbet af foråret trods Covid-19: Arrangement om LykkeLiga, målinger og krav til fremtiden med Infomedia, barselsarrangement, storytelling og ferieloven.

To arrangementer er flyttet til efterårets kalender og et til 2021.

Året har været præget af en ny bestyrelse og en ny regional strategi i overensstemmelse med den overordnede strategi i KS. Regionsbestyrelsen arbejder med tre delmål inden for evaluering, faglighed og fællesskab. Derudover er der blevet arbejdet med høj medlemstilfredshed og aktualitet.

KS Nordjylland skal være det foretrukne mødested for faglig sparring. Der har under corona været afholdt mange webinarer – og det vil fortsætte fremover.

Der har været mange nye udfordringer i bestyrelsen som følge af de mange nye bestyrelsesmedlemmer.

Formandens beretning er godkendt.

3. Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag

4. Valg af formand - Christina Odgaard Hjortshøj træder af som regionsformand. Sofie Aarup Langballe Sørensen opstiller. Sofie blev valgt som formand.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Kai Færch har valgt at træde ud af bestyrelsen. Joachim Mæng Smedegaard genopstiller. Cecilie Lambrechtsen Larsen og Jeanne Wislund opstiller. Joachim, Cecilie og Jeanne er valgt til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter - Henriette Lauridsen træder ud som suppleant. Charlotte Mølgaard Gravesen genopstiller, og Elke Mortensen opstiller.

Charlotte og Elke er valgt som suppleanter.

7. Eventuelt - Henriette Muhlig Andersen takkede Christina for det store arbejde i bestyrelsen.

Per sagde Christina mange tak for det mangeårige arbejde som formand for regionen.

Per fortalte om strategien i KS. Vision: KS medlemmer skal være stolte af sit fag og begejstrede for at være medlem af KS.

Nøgleord: Tryghed, Fællesskab, Faglighed.

Forbundet fejrer 50-års jubilæum den 27. oktober. Det fejres med et arrangement den 29. oktober i Aalborg.

Edit page