19. maj 2021

Planlæg din sommerferie nu

/files/assets/news/danielle-mcinnes-credits.jpg

Selv om det ikke helt kan aflæses på termometret, skal du snart på sommerferie og det er på høje tid, at du og dine kollegaer får planlagt jeres sommerferie. 

Ferieplanen er som bekendt et stort puslespil – med mange interessenter og hvor der så vidt muligt skal kordineres med ægtefællens, børnenes og måske flere andres ferieplaner.
Jo før I får fastlagt sommerferie – des bedre.

Når planen er forhandlet og på plads ved alle, hvad der gælder og I kan i afdelingen få planlagt arbejdsopgaverne i sommerferieperioden.
Den måde der fungerer bedst på, og som også bruges langt de fleste steder er, at I som medarbejdere hver især indmelder jeres ferieønsker til jeres chef – inden en bestemt dato - og at I så herefter sætter jer sammen i afdelingen og finder den sommerferieplan, der passer jer alle og firmaet bedst.

I nogle virksomheder er der faste sommerferielukket og så giver planlægningen jo sig selv – men selv her vil der ofte være nogle uger i starten eller slutningen af perioden – der kan fordeles.

I de næste to afsnit skal vi kort gennemgå reglerne for planlægning og optjening af ferie.

1. Planlægning af sommerferien
Som du nok ved, er der d. 1/9 2020 trådt en ny ferielov i kraft. Men den nye lov har ikke ændret på reglerne om varsling og planlægning af sommerferien. Så alt er her ved det gamle og du har stadig krav på at holde tre ugers sammenhængende sommerferie i perioden fra d. 1/5 til d. 30/9 (hovedferieperioden). 
Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imødekomme dine ønsker, - herunder dit ønske om at holde sommerferie i dit barns skolesommerferie. Men det er i sidste instans din arbejdsgiver, der ud fra hensyn om virksomhedens hensigtsmæssige drift – kan pålægge dig at holde ferie på et bestemt tidspunkt.
Kan I ikke blive enige om hvornår din ferie skal ligge, kan og skal arbejdsgiver senest tre måneder før starten på hovedferien varsle din ferie. Øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

2. Optjening af ferie 
Med den ny ferielov får du ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at du nu optjener og afholder ferien samtidigt. 
Du optjener ferie i perioden 1. september–31. august (12 måneder). Dette kaldes ferieåret.

Den ferie, du optjener i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret, der starter samtidig med ferieåret 1. september, men som løber helt indtil d. 31. december i det følgende år. Altså har du 16 måneder til at holde ferie i.
Hver måned du er ansat optjener du 2,08 dages betalt ferie. Ferie der er optjent i en måned kan først afholdes i den næste måned. Er du ansat i et helt ferieår giver dig altså ret til 5 ugers ferie, svarende til 25 feriedage med løn. Ved mindre end en måneds beskæftigelse optjener du ret til 0,07 dages betalt ferie for hver kalenderdag, du har været ansat. Du kan højst optjene 2,08 feriedag. I den situation, hvor du ønsker at holde mere ferie end du har optjent, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder betalt ferie på forskud – og du så senere modregnes.

Er du timelønnet eller løstansat får du ikke løn under ferie. Du får i stedet feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn.

Er du ansat på deltid, er din løn under ferien den samme, som når du går på arbejde.

Er du i perioden mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet gået ned eller op i tid skal dette reguleres.
Cirka 85 % af alle KS medlemmer har feriefridage også kaldet den 6. ferieuge. Feriefridage er ikke er ikke en del af ferieloven og du har kun ret til feriefridage, hvis det står i din ansættelseskontrakt eller i den overenskomst, du er omfattet af.

Som offentligt ansatte bestemmer du selv i stor udstrækning over den 6. ferieuge. Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde den 6. ferieuge. Din arbejdsgiver kan nægte dig ferien, hvis der er noget driftsmæssigt, der forhindrer dig i, at du holder din 6. ferieuge.
For privatansatte KSere findes ingen generelle regler om, hvordan du skal holde dine feriefridage. Ofte er der i kontrakten mv. henvist til ferielovens regler. Er det tilfældet kan feriefridagene blive varslet med en måneds varsel.

God sommer.

Edit page