14. april 2020

På vej mod genåbning

/files/assets/news/corona-credits.jpg

Her er et par gode råd om, hvordan du kan forholde dig, hvis du skal tilbage på jobbet, også hvis du er gravid.

Der er nu taget nu hul på den første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund, og som det er understreget, er det under forudsætning af, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd.
Hos Sundhedsstyrelsen kan du følge de gældende retningslinjer, der er opdelt i 4 hovedgrupper: Borgere, særlige risikogrupper, personale i sundheds- og ældresektoren samt personale i øvrige sektorer.

Og husk, det er din arbejdsgivers ansvar at kortlægge, om der er risiko for, at du og dine kollegaer som medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Vi vil her særligt gøre opmærksom på, at er du gravid, så følger det af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at gravide fra og med graviditetsuge 28 bør være sygemeldt, såfremt man ikke kan arbejde hjemme. Retningslinjerne gælder umiddelbart medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, men må ses som generelle når det kommer til, om man bør gå på arbejde eller skal holde sig hjemme. Er du i tvivl – så kontakt KS på 33919800 eller mail info@kommunikationogsprog.dk.


Edit page