17. februar 2021

På barsel? Tjek feriepengene

/files/assets/news/baby-0-credits.jpg

Hvis du var på barselsorlov i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 og du fik delvis løn i perioden – så vil det være en god idé at tjekke, om din arbejdsgiver har indberettet korrekte feriepenge til Feriefonden. 

Delvis løn dækker også over, hvis du i en del af perioden var på barselsdagpenge, mens der fortsat blev indbetalt pensionsbidrag fra din arbejdsgiver.
Det er nemlig sådan, at indefrosne feriepenge skal beregnes på baggrund af ens normale løn, også selvom man kun har fået pensionsindbetalinger eller delvis løn fra sin arbejdsgiver i perioden. Det fremgår af reglerne for tilgodehavende feriemidler. 
Derfor en opfordring til at tjekke din tilsendte opgørelse, som du har fået i din e-boks. Og hvis du ikke mener, der er foretaget korrekt beregning og dermed indberetning, anbefaler vi, du kontakter din arbejdsgiver i første omgang, så I kan gennemgå det sammen.
Og til beroligelse: pengene er ikke tabt, selvom de ikke er indberettet korrekt.

Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt sidste år indenfor ansøgningsfristen, vil der være mulighed for, at du kan vælge at få alle 5 ugers feriepenge udbetalt til foråret. Den præcise dato for ansøgningsfristen kendes endnu ikke. 
Hvis du har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i efteråret 2020, blev dine feriepenge beregnet på baggrund af oplysninger i e-indkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og ikke på baggrund af indberetninger fra din arbejdsgiver. Hvis du enten har fået for meget eller for lidt i forhold til de faktiske optjente feriemidler, vil dette blive reguleret i de tilbageværende feriemidler.

Edit page