15. august 2018

Optag på de videregående uddannelser 2018: Få overblik over, hvilke kommunikationsuddannelser der er mest populære

Der er stor interesse for kommunikation, film og medier og digitale medier, og også de erhvervsrettede fremmedsprogsuddannelser står overordnet set godt blandt de uddannelser som KS’erne har og søger. Her får du et overblik over, hvordan det ser ud for de vigtigste uddannelser inden for vores felt i forbindelse med studieoptaget i år.

Den 28. juli har fået karakter af en national mærkedag. Det er dagen, hvor ansøgere til de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding KOT får svar på deres ansøgning. Det er en stor dag for rigtig mange mennesker. Næsten 90.000 har søgt ind på en videregående uddannelse, mere end 60.000 er blevet optaget. Vi kender alle en, eller kender en, der kender en.
Lidt færre har samlet set søgt optagelse end i 2017, lidt flere har valgt de naturvidenskabelige eller tilsvarende uddannelser. Nogle ansøgere er rykker til erhvervsuddannelserne. Set med politikernes øjne er det en succes - deres politik virker.

For samfundet er det vigtigt, at vi har en højtuddannet befolkning og forskning og uddannelse af høj kvalitet. Det kan blandt andet medvirke til at bevare vores internationale konkurrenceevne og dermed vores velfærd. Udgifterne til uddannelse og forskning er blandt de største budgetposter på finansloven. Det er vigtigt, at vi får kvalitet for pengene.

For ansøgeren er det vigtigt, at det er den rigtige uddannelse, der vælges, som første eller anden prioritering. Uddannelsesvalget er med til at forme de fremtidige karriereveje. Med høje tærskelkarakterer til nogle uddannelser er det blevet sværere at blive optaget. Med uddannelsesloftet er det blevet sværere at gøre valget om. Med dimensioneringen er det blevet sværere at krydse på tværs undervejs i uddannelsen.

Et område i fremdrift
For Forbundet Kommunikation og Sprog er det vigtigt, at vores faglige område forbliver et fagligt område i fremdrift. Det er vigtigt, at de uddannelser, vi repræsenterer, kvalitetsmæssigt er i top og erhvervsmæssigt relevante. Det er vigtigt, at KS medlemmer har let adgang til beskæftigelse, indholdsrige jobs og gode lønninger. Kort sagt er stolte af deres fag og deres arbejde. KS vil fortsat arbejde for et godt studiemiljø, blandt andet gennem vores studenterorganisationer KAIROS, og for gode og relevante uddannelser. Derfor følger vi også i KS udviklingen i optaget med interesse.

For nogle udvalgte kerneuddannelser ser det sådan ud:
Københavns Universitet storhitter dansk, og dermed kommunikation, med 190 optagne, tæt fulgt af engelsk med 159 optagne. Også film- og medievidenskab er godt med.

Copenhagen Business School, optager HA (kom.) 160, studerende. Business, Language and Culture (SPRØK) optager ligeledes 160 nye studerende, tæt fulgt af Interkulturel markedskommunikation med 140 nye studerende.

Roskilde Universitet optager hele 562 på den humanistiske bacheloruddannelse og 435 på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

IT-Universitetet optager 66 på digital design og interaktive teknologier.

Syddansk Universitet er medievidenskab, som på KU, en stor uddannelse, med 98 optagne. International Virksomhedskommunikation, IVK har i Odense et optag på 105 studerende, i Kolding 33, mens campus Slagelse har hele 129 nye studerende på IVK. Professionsbacheloruddannelsen erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, også i Slagelse, optager 43 nye studerende. Også design er populært, campus Kolding optager 78 nye studerende på designkultur og økonomi.

Marketing and Management Communication på Aarhus BSS er meget populær, med et optag på 165.

Aarhus Universitet Arts optager 91 på engelsk kultursprog, 87 på medievidenskab og 87 på dansk. International virksomhedskommunikation klarer sig godt, trods den meget debat om fremmedsprogsuddannelserne: engelsk 167, fransk 17, spansk 62 og tysk 57.

Aalborg Universitet optager 106 studerende på kommunikation og digitale medier i Aalborg og 67 i København. International Virksomhedskommunikation i engelsk optager 60, mens Language and International Studies optager hele 123.
Professionshøjskolen UC Syddanmark i Haderslev optager 35 i grafisk kommunikation og 26 i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation.

Vitaminer til fremmedsprog
Kun et udpluk at de uddannelser, KS repræsenterer, er nævnt her. I KS er vi glade for den store søgning til de uddannelser, vi repræsenterer. Især er der stor interesse for kommunikation, film og medier og digitale medier. Også de erhvervsrettede fremmedsprogsuddannelser står overordnet set godt. Ikke desto mindre er det vigtigt med en vitaminindsprøjtning til hele fremmedsprogsområdet. Det er undervisningsminister Merete Riisager heldigvis opmærksom på. På Altinget.dk skriver hun:

"Vi må aldrig sige au revoir til fremmedsprog
I 2017 gik blot hver tiende elev i 1.g på en sproglig studieretning, og på universiteterne optages færre på sprogstudier. I år faldt optaget inden for netop den type fag med 15 procent fra 2017 til 2018. Helt galt er det inden for erhvervssprog, hvor faldet var på hele 22 procent. I år har færre end 100 personer søgt ind på tysk og fransk på Københavns Universitet og Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Det er ikke svært at få øje på, at vi skal have vendt udviklingen.
Vi kan gøre meget som politikere ved at lave strukturelle ændringer og på den måde lave studieretningerne om, så sprogfagene bliver mere attraktive. Men vi kan også gøre mere for at forklare de kæmpestore fordele og glæder, der ligger i sprogets verden."


Heldigvis er den nationale strategi for fremmedsprog ved at blive foldet ud, og heldigvis er der ikke brug for en national strategi for kommunikationsuddannelserne.
I KS glæder vi os til at se mange af de nye studerende som medlemmer og ønsker alle god læselyst.

Edit page