17. november 2022

Opsagt – hvad nu?

/files/assets/luca-bravo.jpg
Foto Luca Bravo

I øjeblikket bliver der skåret ned mange steder. Her kan du læse nogle råd om, hvilke muligheder du har, hvis du bliver sagt op.

I en tid, hvor samfundsøkonomien går den forkerte vej, og rapporterne om omsætningstab vælter ind fra erhvervslivet, ser vi desværre også en stigning i antallet af medarbejdere, der mister deres job grundet nedskæringer.

Det at blive opsagt er i sig selv en skelsættende oplevelse, og det kan derfor være rigtig svært at skulle møde på arbejde og passe sine opgaver som hidtil, når usikkerheden i forhold til nyt job og betaling af regninger fylder mest. Hvordan skal du egentlig finde et nyt job, når du i forvejen skal passe et fuldtidsjob? – kan du kræve at blive fritstillet?

Udgangspunktet er, at du skal fortsætte med at arbejde loyalt på samme måde som hidtil helt frem til din fratræden. Du har dog ret til at få fri med løn til at gå til jobsamtaler.

Uanset hvad, er det altid en god idé at indlede en dialog med sin arbejdsgiver om en eventuel fritstilling i hele eller dele af opsigelsesperioden. Juridisk betyder en fritstilling, at din arbejdsgiver har givet afkald på din arbejdskraft – det vil sige, at du ikke længere skal arbejde, og du har stadig krav på din sædvanlige løn med videre under en fritstilling. Husk altid at få en aftale om fritstilling skriftligt.

Hvis du bliver fritstillet, skal du være aktivt jobsøgende, fordi du har pligt til at begrænse arbejdsgivers udgifter til løn mest muligt. Derfor råder vi også til, at du tilmelder dig Jobnet som aktivt jobsøgende, og når lønnen stopper, at du tilmeldes Jobnet med dagpengerefusion, såfremt du ikke er startet i et nyt job.

I en fritstillingsperiode kan din ferie også komme i spil og blive betragtet som afholdt.

Der er alternativer til fritstilling, for eksempel suspension, som juridisk betyder, at du er hjemsendt, men din arbejdsgiver kan fortsat gøre brug af din arbejdskraft, hvis de får brug for det. Ofte laver man samtidig en aftale om, hvordan du skal stå til rådighed i suspensionsperioden.

Det kan også være muligt at aftale mere hjemmearbejde i en opsigelsesperiode, hvilket nogle gange er nok.

Det er vigtigt at huske, at uanset hvad, så følger der som udgangspunkt forpligtelser med både en fritstilling og en suspension. Derfor er det en god idé at kontakte Kommunikation og Sprog, inden en eventuel aftale indgås.

Vi anbefaler under alle omstændigheder at du kontakter KS, hvis du er på vej til at blive opsagt eller lige er blevet opsagt, så vi sammen kan drøfte situationen og dine muligheder.

Edit page