14. december 2020

OK21 går i gang

/files/assets/news/kooperationen-0-credits.jpg

Kravene til de offentlige overenskomstforhandlingera i 2021 fra KS og de andre organisationer udveksles med arbejdsgiverne netop nu, i midten af december. Det er altså lige om lidt vi ved, hvad arbejdsgiverne stiller af krav. Umiddelbart op til jul afholdes de første møder. Og så går de egentlige forhandlinger i gang lige på den anden side af nytår. 

Med december måned lyder også startskuddet til forhandlingerne om fornyelse af overenskomster og aftaler i den offentlige sektor pr. 1. april 2021. Coronasituationen og dens økonomiske konsekvenser kaster også skygger over overenskomstforhandlingerne. Men de ændrer ikke på, at KS går til forhandlingerne med klare prioriteter og ambitionen om at lande et resultat, som du, som medlem, vil bakke op om. Det er nemlig dig, som i sidste ende bestemmer, om et forhandlingsresultat er godt nok.

Klare prioriteter for KS
Inden coronaen var over os, deltog rigtig mange KS’ere i formuleringen af forslag til krav, og der kom – heldigvis – mange gode forslag. Dermed var grundlaget også skabt for, at KS’ tillidsrepræsentanter, KS’ Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor og i sidste ende Hovedbestyrelsen kunne udtage krav til OK21. 
De højest prioriterede områder i denne forbindelse er:
• Lønstigninger, som sikrer og gerne udbygger reallønnen for alle
• Arbejdsmiljøarbejdet skal være mere forebyggende og komme mere ud lokalt
• Bedre muligheder for kompetenceudvikling

Der er naturligvis mange yderligere områder og enkeltkrav, som KS går til forhandlingerne med. Blandt andet større mulighed for, at den enkelte kan prioritere mellem løn, pension og frihed (indførelse af den såkaldte ”fritvalgskonto”, som det kendes fra store dele af den private sektor) og klarere rammer for arbejdstiden.

Mindre at forhandle om. Men der er stadig penge

Overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor lægger sig altid op ad udviklingen i den private sektor. Det gør de blandt andet, fordi der mellem arbejdsgiverne og os lønmodtagerorganisationer er en almindelig enighed om, at den offentlige sektor over tid ikke må sakke bagud, men omvendt heller ikke må blive lønførende.

Ser vi på de forlig, der blev indgået i den private sektor i starten af året, så blev de indgået på et tidspunkt, hvor man stadig forventede fremgang og økonomisk vækst. Men meget er som bekendt sket siden. Nu kigger vi ind i en periode med økonomisk tilbageslag eller i hvert fald lavere vækst. Og det har allerede slået igennem i den private sektor i form af lavere lønstigninger, end vi ellers forventede. Og det slår direkte igennem på, hvor meget vi har at forhandle om ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

Men der er naturligvis stadig noget at forhandle om. Og det er i den forbindelse magtpåliggende for KS, at vi ved OK21 kan sikre og meget gerne udbygge reallønnen for alle. Det vil i praksis sige, at de lønstigninger, som gælder alle igennem overenskomstperioden, skal være så store som overhovedet muligt. Det betyder dog også, at det så kan være, at der ikke er så mange penge tilbage til andre forbedringer, som koster penge (det kunne for eksempel være bedre barselsvilkår).

Fokus på det, som betyder noget i hverdagen

Det, som måske er allertættest på i hverdagen, kan nogle gange være svært at håndtere i overenskomstsammenhæng. Dels fordi der er så store forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads, dels fordi det i stort omfang falder ind under den almindelige ledelsesret.  Men der er nogle områder, som KS’erne har peget på, og som vi sætter fokus på:

Arbejdsmiljø
Der bliver allerede udfoldet et stort arbejdsmiljøarbejde af arbejdsmiljørepræsentanter, ledelser og i samarbejdsfora. Men nogle steder halter det. Og det, vi i de situationer ofte hører, er, at arbejdsmiljøarbejdet er for fjernt for den enkelte.

Så det vil vi gerne gøre mere nært. Det betyder blandt andet, at der skal være mere information om og fra arbejdsmiljøorganisationen, at der skal være flere arbejdsmiljømæssige drøftelser på den enkelte arbejdsplads, og at man skal sikre, at der bliver fulgt op og evalueret når og hvis der er problemer. Det er dét, KS vil lægge vægt på ved OK21.

Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er vigtigt både for arbejdspladsen og den enkelte. Det er i sidste ende arbejdsgivers ansvar, at der sker en løbende kompetenceudvikling. Og som skal betale for det. Vi hører dog for ofte, at det ikke rigtig bliver til noget, eller at det virker vilkårligt. Også selvom kompetenceudvikling skal indgå som emne i den udviklingsplan, som alle offentligt ansatte akademikere har krav på.

Derfor vil vi i større omfang gøre kompetenceudvikling til en forpligtelse. Ikke således, at der står i overenskomsten nøjagtig, hvad man skal. Det giver ikke mening. Men så man i højere grad er sikker på, at alle – over tid – får vedligeholdt og udviklet deres kompetencer.

Et særligt punkt er pengene. Det er, som nævnt, arbejdsgiver, som skal betale for kompetenceudvikling. Men ved OK18 aftalte vi på statens område Statens Kompetencefond, hvor de statsansatte kan søge midler til kompetenceudvikling ud over den indsats, som i forvejen sker. Og det har – mildt sagt – været en succes målt på, hvor hurtigt pengene er blevet brugt. De erfaringer, vi har indhøstet i denne forbindelse, vil vi også bringe ind i forhandlingerne om OK21. Med håbet om, at vi kan aftale, måske ikke det samme, men så noget i den retning og ikke kun i staten.

Så hvad sker der nu?

Kravene fra KS og de andre organisationer udveksles med arbejdsgiverne i midten af december. Det er altså også dér, vi ved, hvad arbejdsgiverne stiller af krav. Umiddelbart op til jul afholdes de første møder. Og så går de egentlige forhandlinger i gang lige på den anden side af nytår.

Efter planen skal forhandlingerne været afsluttet i februar måned, så et resultat kan sendes til afstemning i løbet af marts. I KS er det nemlig dig som offentligt ansat medlem, der i sidste ende skal vende tommelfingeren op eller ned til forhandlingsresultatet.

Undervejs i forhandlingerne vil vi naturligvis holde dig opdateret, når der er nyt. Det vil vi gøre i det ugentlige nyhedsbrev eller særlige nyhedsbreve til dig som offentligt ansat. Du vil også kunne holde dig opdateret på KS’ OK21-site, hvor vi vil oprette en underside med nyheder.

På sitet kan du i øvrigt også allerede nu læse mere om overenskomstforhandlingerne – herunder se en tidsplan og læse KS’ oplæg til overenskomstforhandlingerne.

Edit page