27. april 2018

OK18: Regionerne helt på plads

/files/assets/news/per-ok18.jpg

28. april: Natten mellem fredag og lørdag blev der opnået enighed om et forlig mellem Danske Regioner og henholdsvis Akademikerne og FTF. Dermed er der indgået forlig for alle regionalt ansatte. Forhandlingerne fortsætter nu for de statsansatte. KS-formand Per Lindegaard Hjorth, der her ses i dag foran Forligsinstitutionen (i midten) håber, at der også der kan landes et forlig for staten hen over weekenden.

Akademikernes forlig indebærer - som i kommunerne - en økonomisk ramme på 8,1 % over den treårige overenskomstperiode, en overenskomstsikring af den betalte spisepause, en afskaffelse af privatlønsværnet og dermed også en parallel lønudvikling mellem de offentligt ansatte og de privatansatte.
KS' formand, Per Lindegaard Hjorth glæder sig over, at endnu et offentligt område nu er på plads:

"Vi har hele tiden sagt, at vi ville have fair og afbalancerede løsninger. Det har holdt hårdt at komme dertil på både det kommunale og regionale område. Men jeg er glad for, at det nu er lykkedes at finde hinanden i Forligsinstitutionen. Og jeg håber, at vi inden weekenden er ovre har forlig på alle tre områder".

"Så snart vi har mulighed for det, vil vi fortælle mere om det nærmere indhold i forligene i kommuner og regioner og - forhåbentlig - også i staten. Alle offentligt ansatte KS'ere får naturligvis direkte information og skal i sidste ende tage stilling til forligene ved en urafstemning," siger Per Lindegaard Hjorth.

Edit page