21. marts 2018

OK18: Det største stormøde, vi nogensinde har set

/files/assets/news/tr-billede.png

KS tillidsfolk til stormøde. Camilla Kristensen fra AAU, Carina Mylin fra UM og Inger Rose Hansen fra SDU.

‘Vi er med for at vise at vi står sammen og vi håber, at det kan få vores arbejdsgivere til at se, at de skal forhandle med os for at nå et resultat’.

Det siger tre KS tillidsfolk, som har taget turen til Fredericia for at deltage i TR Stormødet, en begivenhed, der er historisk, fordi det ikke tidligere er set, at hele fagbevægelsen samles på den måde. Til en dag, hvor der er mulighed for at tale med andre TR kolleger om hvad vi kæmper for i forbindelse med OK18, hvordan engagementet er på arbejdspladsen i forhold til forhandlingerne og den truende storkonflikt, hvad der skal til for at vinde danskernes opbakning op til og under en konflikt. Samt hvordan man øger presset på arbejdsgiverne.

Stærkt sammenhold

Carina Mylin er TR for KS’erne i Udenrigsministeriet, Inger Rose Hansen er TR på Syddansk Universitet og Camilla Kristensen er TR på Aalborg Universitet.

De har brugt dagen sammen med deres lokale TR kolleger fra alle typer af faglige organisationer.

De har haft en dag som har givet dem mere tro på, at det kan lykkedes, end de havde da de kom.

‘Man kan mærke et stærkt sammenhold, og det er på tværs af alle faggrupper og på tværs af kommuner, regioner og staten. Det føles på en anden måde, end når man læser eller hører om det. Man føler sig godt tilpas her, hvor vi viser, at vi vil kæmpe for vores sag og hvor solidaritetsfølelsen er stærk. Også selvom det personligt kan føles grænseoverskridende at vi er kommet hertil,’ sagde de tre tillidsfolk, da vi fangede dem i frokostpausen.

Den danske model

Kampen handler også om den danske model, og den satte arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet perspektiv på:

‘Den danske aftalemodel, der blev grundlagt som verdens første hovedaftale ved Septemberforliget i 1899, handler om kollektive overenskomster, konfliktløsning og trepartsaftaler. Den indebærer, at parterne anerkender hinanden som forhandlingspart, at man respekterer igangværende forhandlinger og ikke tilsidesætter den kotume, der har været for afbalancerede indgreb, skulle det komme dertil.’

Lige præcis det perspektiv gav mening for vores TR-folk:

‘Pointen er netop, at det skal være afbalanceret og det er det ikke i øjeblikket,’ siger de.

Ikke en madpakkekonflikt

Et panel med organisationsformændende, heriblandt vores egen Lars Qvistgaard fra Akademikerne, fastslog at vi ikke kan have en velfungerende privat sektor uden en velfungerende offentlig sektor. Og de diskuterede blandt andet også, hvorfor den betalte spisepause er et kardinalpunkt:

‘De fleste offentligt ansatte har betalt frokostpause, og nu kan finansministeriet afskaffe den, uden at vi kan gøre noget, så det er vigtigt at holde fast i den ret.

Det er ikke en madpakkekonflikt. Det handler om, at en arbejdsgiver ikke bare kan fjerne en rettighed.’

Inden afsluttende fællessang diskuterede de mange deltagere allesammen hvad der skal være vores næste skridt. Hvilke aktiviteter er vigtigst, hvis vi skal blive flere, være synlige og øge presset.

Den kommende tid kommer der helt sikkert en masse nye aktiviteter oven i dem, der allerede nu er arrangeret. Du kan følge med på vores OK18-side.

Edit page