6. marts 2018

OK18: Arbejdsgiverne vælger at optrappe med altomfattende lockout

En lockout som kommer til at omfatte langt de fleste offentligt ansatte.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er rystet over omfanget og fremgangsmåden, men har respekt for, at arbejdsgiverne vælger at lockoute:

”I forbindelse med overenskomstfornyelser har parterne mulighed for at varsle konflikt. Det har vi gjort, og det har arbejdsgiverne nu også gjort. Det er spillereglerne. Så jeg kan ikke svinge mig op til at være forarget over, at der i det hele taget kommer et lockoutvarsel fra Sophie Løhde og co.

Men jeg kan simpelthen ikke se lockouten af næsten alle offentligt ansatte som andet end en magtdemonstration, hvor arbejdsgiverne bevidst vælger at kaste hele det danske samfund ud i krise.

Det betyder ikke bare noget for mange, men for alle, og det er ude af proportioner i forhold til det konfliktvarsel, vi sendte.

Og så er jeg direkte fly forbandet over, at vi skal høre om det i medierne. Vi har her onsdag aften stadig ikke modtaget varslerne. Det er decideret mangel på respekt over for de offentligt ansatte og deres organisationer. Og vidner om nogle arbejdsgivere, som åbenbart lever mere i en medieverden end i en forhandlingsmodel.”

KS har – i mangel af arbejdsgivernes konfliktvarsler – orienteret alle erhvervsaktive medlemmer pr. mail. Vi har også oprettet en særlig side på hjemmesiden, hvor vi orienterer så godt som muligt om den varslede lockout. Læs mere her:  Når vi har modtaget lockoutvarslerne, kontakter vi de berørte medlemmer pr. mail hurtigst muligt.

På trods af Per Lindegaard Hjorths frustration over arbejdsgivernes metode, ændrer det ikke på hans forhåbning om, at det kan undgås, at Danmark kastes ud i konflikt:

”Mine forhåbninger til forløbet af forhandlingerne i Forligsinstitutionen er ikke blevet mindre. Tværtimod. Jeg håber, at Sophie Løhde rent faktisk mener det, når hun siger, at hun håber på en løsning ved forhandlingsbordet. Hvis hun gør det, har vi brug for, at hun reelt trækker i forhandlingstøjet, hvilket ikke er dét, vi har set hende mest i tidligere i forløbet. Vi er i hvert fald mere end klar til realitetsforhandlinger.”

Edit page