2. oktober 2018

Nyvalgt formand for KS Fyn valgt igen

Majken Jaussi, der trådte til som formand for KS Region Fyn for nyligt, er nu valgt på en generalforsamling.

På generalforsamlingen i KS Region Fyn, der blev afholdt for nylig, blev Majken Jaussi, der trådte til midt i perioden, fordi den hidtidige formand, Majken Møller, flyttede fra Fyn, genvalgt som formand for regionen.

To bestyrelsesmedlemmer, Vibeke Albjerg og Ann-Cathrine Nielsen var ikke er på valg, men da Majken Jaussi blev valgt som formand og Lærke Askholm trækker sig, var der to ledige pladser i bestyrelsen. Mie Skovgaard, som har været suppleant, opstillede, og Nicholas Bech Jakobsen meldte også sit kandidatur. De blev efterfølgende valgt for en 2-årig periode. Desuden blev Marie Dam og Peter Alnor valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth har som sædvanlig været hele landet rundt for at deltage i alle regionsgeneralforsamlinger. Han siger:
”Jeg er glad for, at der var så mange, der deltog i generalforsamlingerne. Det viser, at medlemmerne støtter op om det store arbejde, som de frivillige laver for at give medlemmerne nogle spændende arrangementer i regionerne,” siger han.

Edit page