23. april 2019

Nyt fokus på vilkårene for de privatansatte akademikere

/files/assets/news/thought-catalog-ac-historien2.jpg

Hovedorganisationen for de højtuddannede – Akademikerne, som KS er medlem af – har vedtaget sin første strategi for indsatsen for de privatansatte akademikere. KS’ formand er glad og forventer synlige resultater.

Foto: Thought Catalog/Unsplash

Er du privatansat er du måske ikke så vant til at høre om Akademikerne. Det er der ikke så meget at sige til, for Akademikerne har hidtil været mest synlig på det offentlige område.

Men det skal der laves om på. Fordi hovedparten af akademikerne arbejder i den private sektor, og tallet vil kun stige. Fordi det i for høj grad kun er de lavere uddannedes stemme, som bliver hørt af arbejdsgiverne og politikerne på Christiansborg. Og fordi der er mange generelle vilkår og forhold for de privatansatte, som trænger til et gennemsyn.

Derfor har Akademikerne netop vedtaget den første strategi for det private arbejdsmarked. Blandt andet efter pres fra KS. Strategien løber til 2021 og skal overordnet føre til, at de privatansattes stemme bliver hørt og inddraget på lige fod med andre ansatte i det private. Uanset om man er ansat på overenskomst eller ej.

Og netop overenskomster – eller rettere sagt manglen på samme – er afgørende. Når langt de fleste er ansat på individuel kontrakt, bliver lovgivning og overordnede rammer så meget desto mere afgørende. Og det er i fokus i strategien.

Helt konkret indeholder strategien også fire fokusområder:

  • Forbedret psykisk arbejdsmiljø (også kaldet socialt og organisatorisk arbejdsmiljø)

  • Ordnede vilkår for atypisk ansatte og selvbeskæftigede (blandt andet freelancere)

  • Seniorers vilkår

  • Investering i læring gennem hele livet

Og hvad betyder det så for dig, der er privatansat?

”For det første betyder det en tydeligere interessevaretagelse,” siger KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth. Han mener, at rigtig mange forhold og udfordringer er fælles for alle på det private arbejdsmarked:

”Men der er også nogle, som er særlige for højtuddannede. Og vi har desværre hos såvel politikere som hos arbejdsgiverne set en tendens til, at hvis der er udfordringer for akademikere, så bliver det verfet af med henvisning til, at når man er højtuddannet, så er der ikke problemer, som man ikke kan klare selv. Og ja – akademikere er generelt en privilegeret gruppe. Men det er ikke det samme som, at alt er i sin skønneste orden. Dét indblik i virkeligheden, skal strategien bibringe politikere, arbejdsgivere og medier. Så det handler om synlighed,”.

Men det handler også om konkrete resultater, som den enkelte KS’er kan mærke. Her er ændring i lovgivningen og de fire fokusområder vigtige.

”Vi skal ikke bare påpege problemer,” siger Per Lindegaard Hjorth og fortsætter: ”Vi skal også komme med løsninger. Det ligger da også under strategien. Og den er kun en succes, hvis vi stå med helt konkrete resultater inden udgangen af 2021”.

Han mener, at noget med rimelighed vil kunne forventes i mål relativt hurtigt, mens andet er et endda meget langt og sejt træk. Og han peger på to eksempler i hver sin ende af spektret:

”Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant, ikke ansat på overenskomst og ansat i det private, er der stor risiko for, at du ikke har den særlige beskyttelse, som alle andre arbejdsmiljørepræsentanter,” forklarer Per Lindegaard Hjorth, der forventer, at dét vil ændre sig relativt hurtigt.

”Et andet eksempel er funktionærloven, som på mange måder er håbløst forældet. For eksempel er der kun lønrettigheder i forbindelse med barsel for kvinder – ikke for mænd. Og man kan inden for det første års ansættelse afskediges hamrende usagligt og alligevel ikke have ret til en godtgørelse. På trods af, at det er evident, at loven – som er den i praksis vigtigste lov for privatansatte uden overenskomst – ikke er kommet ind i det 21. århundrede, har vi hidtil kun mødt modstand mod at se på ændringer. Strategien skal også sætte fornyet fokus på behovet for ændringer af blandt andet funktionærloven. Men at resultatet af dette skal ses på den lange bane, er jeg desværre ikke i tvivl om.”

Du kan læse Akademikernes strategi for det private arbejdsmarked her: http://www.ac.dk/media/836750/interessevaretagelse-private-arbejdsmarked....

Edit page