25. august 2022

Nyt ferieår begynder 1. september

Hvis du ikke har holdt al din ferie, skal du huske at få den planlagt og brugt inden årets udgang. Når det nye ferieår begynder 1. september begynder der også en ny optjeningsperiode, og hvis du stadig har ferie til gode, så skal den i udgangspunktet være brugt inden dette års udgang.

/files/assets/georg-eiermann.jpg
Foto Georg Eiermann

Her er nogle af de ting, som du bør være opmærksom – hvis du ikke pr. d. 31/8 2022 har holdt al din ferie:

16 måneders ferieafholdelsesperiode

Selv om ferieåret altså slutter her d. 31/8 2022 – har du stadig 4 måneder til at få afholdt din ferie, som du har optjent i perioden fra d. 1/9 2021 til 31/8 2022.

For ferieafholdelsesperioden er nu på 16 måneder og løber altså frem til d. 31/12 2022.

Overførsel af ikke afholdt ferie

Ferie udover 4 uger - kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode – hvis den ikke er afholdt senest d. 31/12 2022. Du skal i givet fald inden d. 31/12 2022 aftale overførslen skriftligt med din chef. Hverken du eller din chef kan gennemtvinge en sådan aftale. I skal være enige.

Udbetaling

Har du ikke holdt din 5. uges ferie inden d. 31/12 2022 – kan du og din arbejdsgiver aftale at dagene udbetales. Er den 5. ferieuge ikke afholdt inden d. 31/12 2022, og er den heller ikke aftalt overført, skal din arbejdsgiver af eget initiativ udbetale feriepenge for den 5. uge.

Mistet ferie

Ferie op til 4 uger, der ikke er afholdt kan ikke overføres eller udbetales og mistes, med mindre der foreligger en gyldig feriehindring – eksempelvis fordi du har været syg eller på barsel.

Varsling af restferie

Arbejdsgiver kan varsle afholdelse af din restferie med én måned. Husk også på, hvis der er skal bruges feriedage mellem jul og nytår.

NB! Husk at feriefridage/ den 6. ferieuge ikke er omfattet ferieloven, og der for disse dage gælder meget forskellige regler, både for optjening, afholdelse og udbetaling. Tjek din overenskomst, personalehåndbog eller andre steder, hvor feriefridage/ den 6. ferieuge er beskrevet og se, hvad der gælder for dig.

Edit page