22. april 2020

Nye overenskomster i den private sektor

/files/assets/news/photo-1533483595632-c5f0e57a1936-credits.jpg

Vidste du at et af de generelle resultater i de nye private overenskomster er, at den øremærkede barsel til fædre forøges? Hvis du vil vide mere om det eller har andre spørgsmål, er

Inden coronakrisen for alvor satte ind, blev der opnået enighed om nye overenskomster for et meget stort antal privatansatte – herunder også mange KS’ere. Overenskomsterne har efterfølgende været til urafstemninger, hvor de sidste sluttede lige før påske. Og det blev et meget stort ja – samlet stemte 80,1 % ja. Overenskomsterne er fornyet pr. 1. marts 2020 og gælder i tre år.

Hvad overenskomstfornyelserne nærmere betyder, afhænger af nøjagtig hvilken overenskomst, du er ansat på.
For langt de fleste gælder dog, at den såkaldte fritvalgskonto forhøjes eller at man nu etablerer en sådan. Fritvalgskontoen er en del af din samlede ”lønpakke”, men hvor du selv kan vælge, om du vil bruge pengene på løn, pension eller frihed. Følger din ansættelse for eksempel Industriens Funktionæroverenskomst, hæves fritvalgskontoen med 1 % pr. overenskomstår fra før 4 % til i 2023 7 %. Er du for eksempel ansat i TDC etableres fritvalgskontoen med 3 %.

Ud over forøgelse af eller etablering af fritvalgskontoen, gælder det for de fleste overenskomster, at minimallønningerne hæves. Det får naturligvis kun betydning for dem, som rent faktisk får den overenskomstbaserede minimallløn. For andre – og det er de fleste – afhænger lønstigningerne af lokale lønforhandlinger. Her var forventningen ved overenskomstindgåelsen lønstigninger i gennemsnit i omegnen af 2 % pr. overenskomstår. Men det det er klart, at coronakrisen kan få betydning for, om dette rent faktisk bliver den gennemsnitlige lønstigning for alle overenskomstansatte i den private sektor.

Et andet generelt resultat er, at den øremærkede barsel til fædre forøges.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt eller hvilken overenskomst og/eller, hvad overenskomstfornyelserne betyder for dig, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet. Så gennemgår vi det sammen med dig.

Edit page