14. september 2021

Nye barselsregler på vej

/files/assets/news/baby-1-credits.jpg

Hvad er op og ned, hvad betyder det for dig og hvad synes KS?

Du har sikkert hørt om de nye barselsregler, som kan være på vej. Det er nærmere bestemt en aftale mellem DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), der er kommet med deres bud på, hvordan et EU-direktiv kan implementeres i Danmark. Det skal det være inden august 2022.

Dermed også allerede sagt, at der ikke er vedtaget nye regler endnu, hvordan de kommer til at se ud, er endnu ikke klart, og står du over for at skulle på barsel, så har det ingen betydning for dig. Det er også således, at de regler, som står over for at blive ændret, angår barsel med dagpenge, og altså hverken har noget med lønrettigheder under barsel eller ret til frihed under barsel uden indtægt at gøre.
EU-direktivet – det såkaldte ”Work-life balance direktiv” – siger blandt andet, at hver forælder skal sikres to måneders øremærket barsel, hvor der oppebæres en ”ydelse”. Eller med andre ord i dansk sammenhæng, at hver forælder skal sikres to måneders orlov med barselsdagpenge, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Mens de danske regler i dag lever op til dette for såvidt angår mødre (som har reserveret 14 uger med dagpenge efter fødsel), så lever de ikke op til det for fædre, som kun har reserveret to uger med barselsdagpenge efter fødsel.

Altså må noget ske. Og det er dette, som DA og FH’s udspil går på. I korthed indebærer det, at hver forælder efter fødsel får reserveret – eller øremærket – i alt 11 uger med barselsdagpenge og mor har – som i dag – reserveret fire uger med barselsdagpenge inden fødsel. I alt yderligere 26 uger kan deles, men udgangspunktet er, at de også deles ligeligt, medmindre forældrene aktivt beslutter noget andet.

I forhold til i dag betyder det, at:
• Det samlede antal uger med barselsdagpenge for forældrene er uændret 52 uger
• En mor, som benytter de maksimale orlovsmuligheder (øremærket og fælles orlov) efter fødsel, får reduceret denne med 9 uger (fra maksimalt 46 uger til maksimalt 37)
• En far, som benytter de maksimale orlovsmuligheder (øremærket og fælles orlov) efter fødsel, får forøget denne med 3 uger (fra maksimalt 34 uger til maksimalt 37)

Igen er det vigtigt at understrege, at ovennævnte kun er et udspil, at en ændring af reglerne forudsætter, at der i Folketinget vedtages ny lovgivning, at det i sig selv ikke medfører lønrettigheder, og at det ikke har betydning for dig, som er eller er på vej på barsel.

KS synes, at det er et godt udspil – som kunne være bedre.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth siger:

“Vi har igennem mange år kæmpet for mere barsel til fædre. Vi tror på, at det er en helt afgørende del af mere ligestilling. Men al erfaring tilsiger, at det er løn under barsel, som rykker på den i dag meget ulige fordeling af barslen. Og det rykker hverken forslaget fra DA/FH eller EU-direktivet på. Vi synes heller ikke, at man nødvendigvis skal købe den præmis, som DA og FH åbenbart har købt: At de samlede rammer i dag ikke skal udvides og dermed, at der skal være en omfordeling fra mor til far. For slet ikke at tale om de situationer, hvor der ikke er både en mor og en far. For eksempel solomødre og regnbuefamilier. Her risikerer forslaget at ende i deciderede forringelser. Det synes jeg ikke er godt nok og faktisk lidt gammeldags. Så vi siger alt i alt tak for forslaget, som vi glæder os til at blive inviteret til drøftelser om i den kommende lovgivningsproces med det formål at forbedre det.”

Edit page