15. marts 2023

Ny vejledning skal hjælpe virksomhederne med at forebygge stress

/files/assets/stress.jpg

Arbejdstilsynet er nu klar med vejledning om håndtering af uklare og modskrivende krav i arbejdet. Det er KS’ håb, at vejledningen kommer ud at arbejde i virksomhederne – at vi griber mulighederne for at få sat ord og handlemuligheder på dette aspekt af det psykiske arbejdsmiljø. Og dermed forhåbentlig begynder for alvor at forebygge frem for at reparere.

 Af Bitten Kjærgaard og Susanne Sloth, arbejdsmiljøkonsulenter i KS

 Det er og har været et stort problem at håndtere og adressere nogle af de faktorer, der – ifølge forskere og veldokumenterede undersøgelser – kan være med til at føre til sygemeldinger, stress og dårlig trivsel.

Ofte står den enkelte medarbejder med problemet alene og f.eks. stort arbejdspres med uklare og modstridende krav bliver gjort til et individuelt problem. Den nye vejledning udpeger retningslinjer for både arbejdsgivere og medarbejdere hjælpe begge parter med at understøtte arbejdet for et godt arbejdsmiljø.

”Men selvom problemer med det psykiske arbejdsmiljø ofte rammer individuelt, så bør det løses kollektivt. Det er en svær opgave, for når ”stress” rammer den enkelte, er der ofte ikke vilje eller mulighed for at handle kollektivt. Det er derfor vigtigt med fokus på den proaktive kollektive forebyggelse,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

”Med bekendtgørelsen har vi fået et længe ventet redskab – og med vejledningerne nærmest en manual at arbejde ud fra. Endelig kan arbejdsgiver og arbejdstager, og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, med en konkret anvisning sige, at her er en uddybning og forklaring på, hvorfor nogle medarbejdere går ned med stress eller sygemeldes: F.eks. ”Vi har her i virksomheden faktisk oplevet situationer, hvor der længe har været modstridende og uklare krav i arbejdet,” siger hun.

 

Du kan læse mere om vejledningen her: (Kampagne: Forebyg stress - Arbejdstilsynet (at.dk) og du er også altid velkommen til at kontakte KS, hvis du har  spørgsmål til arbejdsmiljøet på dit arbejde.

Foto: Unsplash

Den 1. november 2020 trådte bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø i kraft. Ideen med at lave en bekendtgørelse på området var at tydeliggøre, at arbejdsmiljølovens krav om et ”sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden” også gælder det psykiske arbejdsmiljø. Ved at lave en bekendtgørelse ønskede man at understrege, at det psykiske arbejdsmiljø er et vigtigt område og at der manglede fokus og uddybning af lovens hensigt.

 I kølvandet på bekendtgørelsen besluttede man at udarbejde nogle uddybende vejledninger for nærmere at forklare og eksemplificere bekendtgørelsens hensigt. Vejledningen om de uklare og modstridende krav er nu klar.

15. marts 2023

Råd til arbejdsgiverne:

Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge bl.a. stress som følge af uklare og modstridende krav. Det er almindeligt at møde uklarhed og dilemmaer i arbejdet. Men giver det problemer, er der hjælp at hente ift. at forebygge dem.

 Her er de tre tiltag, man som arbejdsgiver kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere:

  1.  Afklar løbende med dine medarbejdere, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.

  2. Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.

  3. Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

 

Råd til medarbejderne:

  1. Hold øje med, om du har mulighed for at håndtere de krav i arbejdet, der ikke er tydelige, eller som er uforenelige med de forventninger og kompetencer man har. Er der problemer med prioritering af hvilke opgaver der skal løses hvornår?

  2.  Spørg og lyt: hvordan har dine kolleger det med deres opgaver? Er der nogen, der er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver eller som bruger meget tid på at drøfte, hvordan de skal udføre arbejdet? Er der generelt for stort arbejdspres?

  3. Vær åben og drøft det, hvis der er problemer med uklare og modstridende krav, f.eks. med jeres leder eller arbejdsmiljørepræsentant – eller TR. hvis der er sådan en. Tal om hvordan I kan få hjælp til at afklare, forventningsafstemme eller prioritere jeres opgaver.

     

Edit page