2. oktober 2018

Ny formand i KS Region Sjælland

/files/assets/news/sjaelland.jpg

Marianne Jessing har takket af efter 10 år som formand for KS Region Sjælland. Karina Andersen overtog posten, da der var generalforsamling i regionen.

Efter 10 år som formand har Marianne Jessing, der også sidder i KS’ hovedbestyrelse, valgt at stoppe på posten. Regionsbestyrelsen var enig om at opstille Karina Andersen, som modtog valget, da der var generalforsamling i regionen for nylig.

Karina Andersen takkede på generalforsamlingen Marianne Jessing for den store indsats som formand igennem 10 år og for Mariannes opbakning til valget af Karina som ny formand.

KS-formand Per Lindegaard Hjorth har været hele landet rundt for at deltage i alle regionsgeneralforsamlinger. Han siger:
”Jeg er glad for, at der var så mange, der deltog i generalforsamlingerne. Det viser, at medlemmerne støtter op om det store arbejde, som de frivillige laver for at give medlemmerne nogle spændende arrangementer i regionerne,” siger han.

Karina Andersen har været særdeles aktiv i de tre år, hun indtil nu har siddet i bestyrelsen, blandt andet med at stå bag mange gode arrangementer i Ringsted/Slagelse. Sammen med Dorthe Holm Larsen modtog hun i foråret KS’ ’Frivilligpris’.

Der var ingen modkandidater til formandsposten og Karina blev enstemmigt valgt med stor opbakning.

Alle bestyrelsesmedlemmer – og det er Birgit Friis, Dorthe Holm Hansen og Dorthe Kjær Larsen – fortsætter i bestyrelsen, sammen med Marianne Jessing, der stillede op, og blev valgt for to år.

Edit page