31. januar 2018

Ny ferielov: Hvad betyder den for dig?

Nye medarbejdere får mest glæde af den nye ferielov. Frem for at skulle spare feriedage sammen til det næste ferieår, kan medarbejdere fra 2020 afholde feriedage i takt med, at de bliver opsparet.

Ganske som ventet er den nye ferielov blevet vedtaget. Loven træder først i kraft den 1. september 2020 og den mest gennemgribende ændring er, at man slipper for at skulle vente helt op til 16 måneder efter sin ansættelse, før man har ret til ferie med løn. I stedet optjener man ret til ferie med løn i den løbende ansættelse. I den periode der går, indtil man har optjent et tilstrækkeligt antal feriedage med løn, vil man alligevel kunne holde ferie med løn. Man skal bare have en aftale med sin arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren vil til gengæld få adgang til modregning af allerede udbetalt løn under ferie, hvis man fratræder, inden dagene er optjent.
Med den nye ferielov kan man ikke længere på forhånd, for eksempel i ansættelseskontrakten, aftale at fravige ferielovens regler om varsling af hovedferie på 3 måneder og øvrig ferie på 1 måned før ferien starter.

Der vil også være andre ændringer; blandt andet tidspunktet for udbetaling af ferietillægget, overførsel af den femte ferieuge og hvad der er gyldige feriehindringer. Har man ændringer i arbejdstiden, vil opgørelsen af feriedifferenceberegningen også være anderledes i forhold til det, vi kender i dag. Der kommer mere nyt fra KS i takt med, at vi nærmer os ændringerne.

Edit page