30. januar 2023

Ny dimittendsats rammer nyuddannede alt for hårdt

/files/assets/cathrine/Cathrine-Holm-Nielsen-Januar-2022-12_credits.jpg

Af Cathrine Holm-Nielsen, forperson i KS

Fra 1. maj bliver dagpengeperioden skåret fra to til et år for nyuddannede. Samtidig sættes deres dagpengesats markant ned. Det giver ikke mening at forringe dimittendernes dagpengevilkår. Især ikke, hvis man håber, at de i fremtiden skal kunne se lyset i den kollektive forsikring, som dagpengesystemet er.

 

Regeringens aftale om en ny, og væsentligt ringere, dimittendsats kommer til at ramme en stor del af de nyuddannede hårdt, for satsen bliver så lav, at den reelt er svær at leve af.

I stedet for at gøre vejen til det første job tungere, bør vi sikre, at de studerendes nyerhvervede faglighed bliver brugt i de rigtige stillinger - og ikke til det første, det bedste job.

Det vil være spild af god uddannelse, hvis de studerende, tvunget af en lav sats, som ingen kan leve af, søger arbejde uden for deres faglige område – og bliver hængende der.

Der kommer samtidig et løft af de ordinære dagpenge, og det er godt. Men man sender regningen videre til de unge og risikerer dermed, at det kommer til at ramme det solidariske dagpengesystem som helhed. Rigtig mange nyuddannede melder sig ind i a-kasserne, så de er forsikrede mod eventuel ledighed. Hvis ikke de kan få ordentlig hjælp, når de har brug for det, hvorfor så overhovedet vælge dagpengesystemet til? Og selv politikerne må kunne se at det i den sidste ende går ud over os alle. Så er det pludselig samfundet, der skal betale for deres ledighed, i stedet for dem selv.

De studerende tager ansvar

Politikerne på Christiansborg lader til at tro, at de nyuddannede bare sidder og venter på, at de kan komme til at hygge sig på dimittendsats, når de er færdige med deres studier.

Intet kunne være mere forkert. I KS viser alle vores erfaringer, at de studerende har brug for arbejdsro til at komme i et job, der ligger i naturlig forlængelse af deres uddannelse.

De studerende tager ansvar ved at forberede sig på det kommende arbejdsliv gennem studiejobs, og mange af dem går i gang med jobsøgningen allerede under studierne. De griber jobsøgningen seriøst an, både i forhold til jobansøgning, cv, forberedelse til samtaler og relevante, supplerende faglige kurser.

Som fagforening gør vi, hvad vi kan for at sikre, at de unge er klar til arbejdsmarkedet ved at hjælpe dem, både i studietiden og når de er nyuddannede, så de så hurtigt som muligt får opbygget relationer til erhvervslivet og dermed fremtidige arbejdsgivere.

Det arbejde fortsætter vi naturligvis med. Men vi ville ønske, at politikerne ville være med til at løfte opgaven i stedet for blot at forringe de nyuddannedes vilkår.

De nye dagpengeregler

Dimittendsats:
Fra 1. maj træder nye dagpengeregler i kraft, der betyder, at nyuddannede får færre penge og en kortere periode med dagpenge.

Til gengæld får ledige, der har været i arbejde, flere penge de første tre måneder på dagpenge.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Dagpengeperioden forkortes til et år for nyuddannede. Hvis man ikke har børn og er under 30 år, vil man fra 1. maj få 14.106 kroner før skat om måneden i tre måneder. De sidste ni måneder af ens dagpengeperiode kan man modtage 9.699 kroner om måneden før skat.

I dag kan man få 14.106 kroner hver måned i to år.

Hvis man har børn, vil man, uanset hvor gammel man er, få 16.177 kroner om måneden før skat i ét år.

Ordinære dagpenge:
Perioden med ordinære dagpenge er fortsat to år.

Hvis man opfylder to krav, kan man fra 1. maj få et tillæg i sine dagpenge på op til 3.700 kroner i de første tre måneder:

Været medlem af en a-kasse de seneste fire år, inden man bliver ledig.

Sammenlagt haft to års fuldtidsansættelse de seneste tre år.

Det betyder, at man de første tre måneder kan få op til 23.448 kroner før skat.

Derefter er det - ligesom i dag - 19.728 kroner før skat.

Edit page