1. maj 2019

Ny arbejdsmiljøaftale møder kritik

/files/assets/news/helloquence-51716-unsplash-1.jpg

Ny politisk arbejdsmiljøaftale indeholder ikke en sikring af, at alle arbejdsmiljørepræsentanter har en særlig beskyttelse mod afsked. Kommunikation og Sprogs formand beklager, at beskyttelsen mod afskedigelse ikke er inddraget i aftalen.

Foto: Helloquince/Unsplash

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten er med i den ny arbejdsmiljøaftale, der har til formål at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

Aftalen indebærer blandt andet, at Arbejdstilsynet tilføres godt 460 millioner kroner frem mod 2022.

Men den ny arbejdsmiljøaftale sikrer ikke en beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter, hvilket ærgrer Per Lindegaard Hjorth, formand for KS:

”Jeg undrer mig over, at man kan lave en arbejdsmiljøaftale uden at sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne har en særlig beskyttelse mod at blive afskediget,” siger han.

I dag er arbejdsmiljørepræsentanten som udgangspunkt beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant indenfor et givent overenskomstområde. Typisk betyder det, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke må opsiges på baggrund af sit virke som arbejdsmiljørepræsentant.

Akademikernes formand undrer sig også:

”Arbejdsmiljørepræsentanterne er en grundsten i arbejdsmiljøarbejdet og i samarbejdet med ledelsen om arbejdsmiljøet ude på de enkelte arbejdspladser. Hvis arbejdsmiljørepræsentanterne ikke hver og én har en særlig beskyttelse mod afskedigelse, så risikerer vi, det hele smuldrer, og at de øvrige gode takter i aftalen, vil spille fallit”, siger formand for Akademikerne Lars Qvistgaard, og opfordrer til, at de politiske partier bag aftalen får dette problem løst nu.  ”Dette bør være på plads, før aftalens element om at drøfte potentialet for et forbedret AMO-system, går i gang,” siger han.

Et skridt i den rigtige retning

Men Arbejdsmiljøaftalen indeholder dog flere gode takter mener Per Lindegaard Hjorth, der peger på, at bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et skridt i den rigtige retning.

”Beslutningen om at udstede en bekendtgørelse, der handler om det psykiske arbejdsmiljø er den rigtige vej at gå, fordi arbejdsmiljølovens bestemmelse om at sidestille fysisk og psykisk arbejdsmiljø herved får en formel anvisning, der er bundet op på loven,” siger Per Lindegaard Hjorth. ”Juridisk set indeholder en bekendtgørelse regler, der er bindende både for borgerne og for myndighederne, fordi bekendtgørelsen netop udstedes med hjemmel i loven – i dette tilfælde arbejdsmiljøloven.”

Både SF og Socialdemokratiet er af samme opfattelse: Aftalen er kun et skridt på vejen.

“Vi er rigtig glade for, at vi nu efter fire år med massive besparelser på Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøindsatsen, har fået regeringen med på, at vi nu tager første skridt i genopretningen af Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøindsatsen (...),” siger Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn ifølge en pressemeddelelse.

Edit page