7. maj 2019

Ny aftale om seniorpension – også en løsning for alle

/files/assets/news/harli-marten-135841-seniorpension2.jpg

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om erstatning af den nuværende seniorførtidspension med en ny seniorpension, der giver flere nedslidte en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er glad for aftalen, som han tror, at de fleste er enige om, at det skal være muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når man er nedslidt psykisk eller fysisk:

”Jeg er rigtig glad for, at der nu er indgået en aftale, som skal lette dette. Jeg har tidligere vendt mig mod den model, som Socialdemokratiet lancerede tidligere på året. Ikke mod hensigten, men netop modellen. Fordi den lagde op til en forskelsbehandling på baggrund af branche eller uddannelse. Og det gør den nye model ikke. Det er en løsning for alle, og det er også i denne sammenhæng det rigtige”.

Aftalen om seniorpension er en del af en større pakke, som også indeholder andre initiativer med fokus på blandt andet at understøtte, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet. Her hæfter KS’ formand sig især ved ændringen af de såkaldte fastholdelsesfleksjob og at der prioriteres midler til at forebygge nedslidning:

”Jeg synes, at det er helt rigtigt set, at vi bliver nødt til at gå på to ben. At gøre mere for at man slet ikke bliver nedslidt og at gøre det lettere at fastholde medarbejdere, hvor det så alligevel er sket”.

Per Lindegaard Hjorth drypper dog også lidt malurt i bægret:

”Vi har helt tilbage fra da reglerne om fleksjob blev ændret i 2013 peget på, at reglen om, at man skal have været ansat på særlige vilkår eller under socialt kapitel i et år, før man kan få et fleksjob på nuværende arbejdsplads, reelt risikerer at udstøde personer med nedsat erhvervsevne fra arbejdsmarkedet. Det er dejligt at politikerne nu lytter og fjerner dette krav for personer, der har under 6 år tilbage til folkepensionen. Men hvor ville jeg gerne have set, at de havde fjernet kravet for alle. For lige netop denne problemstilling angår ikke kun seniorer”.

Selvom aftalen altså er indgået, er der stadig en række forhold, som skal besluttes. Ikke mindst det ikke uvigtige spørgsmål om, hvorledes det sikres, at administration og visitering til seniorpension sker på en ensartet måde på tværs af landet.

Du kan læse mere om indholdet af aftalen her: https://bm.dk/media/10213/aftaletekst-pension.pdf”

Edit page