16. juni 2020

Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

/files/assets/news/karsten-wurth-0-credits.jpg

PFA har nu lanceret PFA Klima Plus, der er et nyt bæredygtigt pensionsprodukt, der gør det muligt for dig at spare op til pension gennem særligt udvalgte klimavenlige investeringer.

Når du i dag sparer op til pension i PFA, bliver din pensionsopsparing investeret ud fra en række hensyn til klima og miljø, social ansvarlighed og selskabsledelse. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. Det fortæller koncerninvesteringsdirektør i PFA, Kasper A. Lorenzen:

”Med PFA Klima Plus ønsker vi at give vores kunder mulighed for selv at kunne øge den del af pensionsopsparingen, som skal være placeret i ekstra grønne investeringer. PFA Klima Plus er målrettet selskaber, som arbejder aktivt på at nedbringe verdens CO₂-udledning og have en positiv indvirkning på klimaet. Herudover indgår investeringer i for eksempel grønne obligationer og udvalgte projekter som havvindmølle-parker og bæredygtige ejendomme. Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas.”

”Når vi styrker indsatsen på dette område, er det både af hensyn til samfundsudviklingen, og fordi vi tror på, at de gode afkast i stigende grad bliver grønne. Af samme grund er arbejdet med klimainvesteringer ikke kun en del af PFA Klima Plus, men også et stærkt fokusområde i resten af vores investeringsportefølje”, siger Kasper A. Lorenzen.

Du bestemmer selv om - og i givet fald hvor meget af - din nuværende og fremtidige opsparing, der skal gå til PFA Klima Plus. Det hele sker nemt og enkelt ved hjælp af PFA’s Investeringsguide på Mit PFA. Guiden er nu udbygget med spørgsmål om klima-præferencer, så den både giver dig anbefaling om valg af investeringsprofil og PFA Klima Plus. Foretager du dig ikke noget, vil din pensionsopsparing naturligvis fortsætte uændret.

Mange offentligt ansatte KS’ere og også nogle privatansatte på akademikeroverenskomst får via overenskomsterne indbetalt pension til PFA. Og andre privatansatte, freelancere, selvstændige og ledige kan på fordelagtige vilkår individuelt tegne pension i PFA via den aftale, KS har indgået for medlemmerne. KS har i samarbejdet med PFA prioriteret så lave omkostninger og så stor fleksibilitet som muligt – både med hensyn til dækninger og investeringsmuligheder.

Vil du vide mere om indholdet af og mulighederne i en pensionsordning i PFA, kan du læse mere her.

Få anbefaling om PFA Klima Plus på investeringsguiden på mitpfa.dk

I samarbejde med PFA holder vi hen over året gå-hjem møder og webinarer om pension. En hurtig(ere) vej til at blive klogere på et, indrømmet, ofte lidt tørt emne. Det næste arrangement i rækken er i København den 23. september. Læs mere om dette og tilmeld dig her.

Edit page