13. marts 2018

Næsten 1000 KS-medlemmer er omfattet af lockout-varsel

KS har modtaget lockoutvarsel fra staten, kommunerne og regionerne. Op mod 1000 offentligt ansatte KS-medlemmer er omfattet.

Alle de offentligt ansatte KS-medlemmer har i denne uge modtaget en mail fra KS, hvor de kan se de lockoutvarsler vi har modtaget. Arbejdsgivernes lockoutvarsler er også lagt på kommunikationogsprog.dk/ok18, hvor du kan gå ind og se, hvilke arbejdspladser der er undtaget fra konflikten. Arbejdsgiverne har nemlig varslet lockout på den måde, at de principielt har lockoutet alle, medmindre en arbejdsplads og/eller funktion eller enkeltmedarbejdere er eksplicit undtaget.
Hvis du ikke har modtaget en mail fra os og er offentligt ansat, må du meget gerne kontakte os. Skriv til ok18@kommunikationogsprog.dk

Edit page