9. november 2021

Mulighed for at søge tilskud til forbedring af arbejdsmiljøet i ny arbejdsmiljøpulje

/files/assets/news/krakenimages-376kn-isple-unsplash-credits.jpg

Tænker du, at det ville være relevant for din arbejdsplads, så kan du gøre jeres arbejdsmiljørepræsentant opmærksom på puljen. Her uddeles årligt 105 millioner fra 2021-2023, og med puljen kan virksomhederne spare 80% på tilskudsberettigede udgifter.

Hvad kan man søge støtte til?

Arbejdsmiljørådgivning:

I kan søge om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte, eller dem som kommer ud for arbejdsulykker. Ikke mindst kan man søge om tilskud til projekter, hvis jeres virksomhed ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Hvad kan virksomheden søge tilskud til?

 • Projekter, der styrker virksomhedens viden om nedslidning, og gør jer i stand til at organisere arbejdet, så det kan udføres på en forebyggende og sundhedsfremmende måde. Det kan eksempelvis gøres gennem kompetenceudvikling af ledere eller nøglepersoner.

 • Projekter, der styrker virksomhedens viden om forebyggelse af ulykker og værktøjer hertil. Det kan som eksempel være ved implementering af et analyseredskab til analyse af ulykker og nærved-hændelser og opfølgning på resultater af disse.

 • Rådgivning til at igangsætte og styre aktiviteter, hvor I kan indføre nye metoder eller tilgange, der skal styrke jeres ergonomisk eller psykiske arbejdsmiljø.

Sundhedsfremme i form af fysisk træning:

Man kan søge om tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter i form af fysisk træning, som kan forbedre jeres medarbejderes sundhed og mindske smerter.

 • Projekter, der går ud på at gennemføre styrketræning på arbejdspladsen, så medarbejdernes muskler og led bliver styrket.

 • Projekter, der går ud på at gennemføre konditionstræning på arbejdspladsen med henblik på at modvirke konsekvenserne af meget stillesiddende arbejde.

 • Forløb, hvor en personlig træner, fysioterapeut, arbejdsmiljørådgiver eller lignende, kommer ud til arbejdspladsen. De kan rådgiver om indkøb af udstyr, indretning af træningsmiljø og instruktion af træningsøvelser, der kan styrke de muskler, der er mest udsat i løbet af arbejdsdagen.

 • Konsulenttimer til f.eks. rådgivning til at integrere fysisk træning i arbejdet.

 • Konsulenttimer til vejledning om, hvilken type af træning, der ville være optimal for at forebygge at jeres medarbejdere bliver nedslidte af arbejdet.

Afprøvning af tekniske hjælpemidler:

Man kan søge om tilskud til leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre jeres ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risikoen for arbejdsulykker.

Man kan søge om tilskud til at leje og afprøve tekniske hjælpemidler i en periode på 3 måneder.

 • Afprøvning af et teknisk hjælpemiddel, som kan løfte ting for jer eller medvirke til, at I står i en bedre arbejdsstilling. Det kan også være et teknisk hjælpemiddel, der yder ekstra sikkerhed, når I arbejder i højden.

 • Hjælp fra en konsulent, som hjælper jer med at introducere hjælpemidlet til medarbejderne.

Man kan søge om tilskud, hvis:

 • I gerne vil gøre en ekstra indsats for at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på et højere niveau. Det kunne være, at I gerne vil afprøve tekniske hjælpemidler fordi, I oplever mange forskellige belastninger i løbet af en arbejdsdag. Den enkelte belastning er ikke så stor, men over en arbejdsdag oplever I alligevel, at arbejdet er hårdt.

 • I bruger allerede et teknisk hjælpemiddel til en arbejdsopgave, men gerne vil afprøve en ny metode eller et andet teknisk hjælpemiddel for at finde en endnu bedre løsning.

I kan læse om puljen og gå til ansøgningsportalen her:  https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/vejledning-til-ansoegninger/

Edit page