7. oktober 2020

Milepæl i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser

/files/assets/news/arbejdsmiljo-credits.jpg

Med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er der kommet et vigtigt redskab, som KS og Akademikerne har efterspurgt og kæmpet for at få i mange år. ” I KS har vi længe ønsket at ændre tingene fra, at stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er et individuelt problem, til, at det er kollektivet og arbejdspladsen som sådan, der i fællesskab løser disse udfordringer,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Endelig får vi en bekendtgørelse specifikt om psykisk arbejdsmiljø på det danske arbejdsmarked. Det har vi ventet på længe. Bekendtgørelsen er en vigtig landvinding i kampen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen er et resultat af den politiske Arbejdsmiljøaftale fra 2019, og Akademikerne har sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter i Arbejdsmiljørådet deltaget i regeludvalget for bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.
 
”Det er en stor gevinst, at al lovgivning og alle regler på området nu bliver samlet ét sted. For Akademikerne har det længe stået højt på ønskesedlen at få en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Vi tror på det vil være en stor hjælp ude på arbejdspladserne og gøre det langt nemmere for alle arbejdspladser at få igangsat og fastholdt en god arbejdsmiljøindsats. Samtidig bliver der med implementeringen af denne bekendtgørelse sendt et tydeligt signal til alle danske arbejdspladser om, at dette er et område, der skal større fokus på”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Også KS formand Per Lindegaard Hjorth er yderst tilfreds med at bekendtgørelsen nu er en realitet:

”Denne milepæl betyder meget for kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Ikke bare for kampen og indsatsen mod stress, men også for det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Regeludvalget har nemlig understreget, at de ”organisatoriske forhold” bliver en del af terminologien – for eksempel en erkendelse af, at de spiller en rolle for de ansattes arbejde. I KS har vi længe ønsket at ændre tingene fra, at stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er et individuelt problem, til, at det er kollektivet og arbejdspladsen som sådan, der i fællesskab løser disse udfordringer,” siger Per Lindegaard Hjorth.
Han fortsætter:
”Hvordan bekendtgørelsen kommer til at påvirke KS’ernes arbejdsmiljøhverdag, vil fremtiden vise. Vi har måske nået en milepæl med bekendtgørelsen, men der vil stadig være udfordringer. De henvendelser, KS får fra medlemmerne om dårligt psykisk arbejdsmiljø, handler ofte om problemer med den nære ledelse og/eller en kultur, der er hård, og hvor der ikke tages hensyn til medarbejdernes trivsel. Det vil vise sig, om vi med den ny bekendtgørelse i hånden kan få rettet op på det,” siger han.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. november 2020, mens selve vejledningsarbejdet først forventes afsluttet i løbet af 2021. Der vil blive udarbejdet i alt tre nye vejledninger om:
• stor arbejdsmængde og tidspres
• uklare krav og modstridende krav i arbejdet
• høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
Herudover findes der allerede vejledninger om vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som knytter sig til bekendtgørelsen.
Hvis du har spørgsmål til den nye bekendtgørelse eller gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte KS.

Edit page