28. oktober 2020

Metoo rammer fagbevægelsen

/files/assets/news/metoo-credits.jpg

En initiativgruppe på 11 kvinder har indsamlet 284 underskrifter på et opråb mod sexisme og krænkelser internt i fagbevægelsen. I KS har vi nedskrevne retningslinjer, som både gælder for KS som arbejdsplads og for de frivillige og tillidsvalgte.

”I KS støtter vi selvfølgelig det initiativ, der nu er taget for at afdække omfanget af sexisme og krænkelser i fagbevægelsen. Det er vigtigt at få gjort op med den adfærd, og det gør man blandt andet ved at synliggøre den,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth, efter at der nu er indsamlet 284 underskrifter blandt ansatte, tillidsvalgte og frivilligt aktive, som har mødt sexisme i deres faglige arbejde internt i fagbevægelsen.

Han opfordrer KS-medlemmerne til at henvende sig til KS, hvis de oplever sexisme på deres arbejdsplads, eller hvis de har oplevet det i KS-regi.

”Men lige så vigtigt er det, at I arbejder for at sikre, at der er nedskrevne retningslinjer på jeres arbejdspladser, hvis ikke I har det i forvejen. I KS har vi i flere år haft retningslinjer, der gælder for såvel de ansatte som de frivillige, der arbejder for KS,” fortæller formanden.

I KS’ retningslinjer til forebyggelse og håndtering af mobning, chikane og sexchikane står der blandt andet, at krænkende handlinger ikke er i orden og ikke tolereres i KS, hvor vi vil forebygge og håndtere mobning, chikane og sexchikane.

Retningslinjerne er som udgangspunkt skrevet til og for medarbejdere og ledere i KS’ sekretariat, men gælder også for medlemmer, der har hverv i forbundet, herunder tillidsfolk og politikere.
Hvis du som tillidsvalgt udsættes for en krænkende adfærd (udført af en anden tillidsvalgt eller en KS-ansat), skal du kontakte en anden tillidsvalgt eller hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal under alle omstændigheder underrettes, da det er hovedbestyrelsen, der fastsætter eventuelle sanktioner mod den krænkende part.
Tillidsvalgte, der udøver krænkende adfærd overfor andre tillidsvalgte eller KS-ansatte, kan i yderste konsekvens ekskluderes af forbundet.

Edit page