23. februar 2021

Mere tryghed ved tab af erhvervsevne

/files/assets/news/pfa-credits.jpg

Fremover vil din dækningsprocent i PFA ved tab af erhversevne blive fastsat ud fra dit lønniveau og tilpasset ved eventuelle senere ændringer i dit lønniveau. Det sikrer en dækning, der giver dig økonomisk tryghed både her og nu og ved eventuelle senere ændringer.

PFAs pensionsordning indeholder en forsikring ved nedsat erhvervsevne, PFA Erhvervsevne, som sikrer dig en løbende udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med 50 procent eller mere, og din indtægt bliver nedsat med minimum 10 procent. Dækningen på din forsikring har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret for at tilpasse til dine behov.

Den 1. marts 2021 bliver dækningsprocenten på din forsikring ved nedsat erhvervsevne automatisk tilpasset dit lønniveau Hvis dit lønniveau stiger eller falder, vil din dækningsprocent automatisk blive henholdsvis forhøjet eller sat ned. Du kan se din dækningsprocent i din pensionsoversigt samt på mitpfa.dk under Tilpas dine forsikringer.

Som en del af PFA Erhvervsevne har du mulighed for at få en forhøjet udbetaling, hvis du kommer i ressourceforløb eller jobafklaring via kommunen. Den forhøjede udbetaling vil modsvare modregningen fra det offentlige, som sker i disse forløb.

Webinar om den forbedrede dækning af PFA Erhvervsevne
Kommunikation og Sprog afholder sammen med PFA, webinar om den forbedrede dækning af PFA Erhvervsevne. Ved webinaret vil du møde formand Per Lindegaard Hjorth samt KS’s kundechef i PFA Pension, Claus Bielefeldt.

Du kan tilmlde dig et webinar, der afholdes henholdsvis morgen og eftermiddag

15. marts kl. 16.00-16.30

16. marts kl. 8.30-9.00

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00. Ønsker du at bestille en rådgivningssamtale, skal du booke tid hos en af de tre rådgivere der er tilknyttet Forbundet Kommunikation og Sprogs pensionsaftale, på telefon 39 17 60 19.

Edit page