31. marts 2020

Lys for enden af tunnelen?

/files/assets/news/ks-formand-credits.jpg

Vi har sikkert alle hørt Mette Frederiksens – forsigtige og betingede – annoncering af, at Danmark langsomt kan begynde at åbne efter påske. Og vi er helt sikkert fælles om håbet om, at det rent faktisk bliver tilfældet, skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth i en påskehilsen til KS-medlemmerne.

Det skal naturligvis være sundhedsmæssigt forsvarligt, men at der på alle andre måder er behov for det, er vi vist ingen, der er i tvivl om.

For konsekvenserne af den nuværende situation står lysende klart: Antallet af KS’ere, som blev opsagt i marts i år lå 130 % over marts sidste år. Et endda meget stort antal medlemmer er indgået i aftaler om midlertidig lønnedgang. Og for såvel offentligt som privatansatte er spørgsmålet om den pligt til ferieafholdelse, som følger af de forskellige aftaler, noget de har brug for KS’ bistand til at forstå og agere i – antallet af feriespørgsmål var i marts 2020 dobbelt så stort som i samme måned sidste år. Og i det hele taget er der brug for KS i den nuværende situation – antallet af medlemshenvendelser er steget med 40 % i forhold til samme periode sidste år og cirka 60 % af alle henvendelser er relateret til corona. Og sekretariatets medarbejdere sidder naturligvis også klar til at rådgive fremover – kontakt os gerne via hjemmesiden: https://kommunikationogsprog.dk/kontakt. Og husk, at medlemmer, der bliver ledige, kun skal betale halvt kontingent.

At det – trods alt – ikke er gået værre, skyldes fleksibilitet hos den enkelte ansatte, virksomhederne og arbejdsmarkedets parter og de massive hjælpepakker, som er vedtaget. Pakker som KS har støttet op om, hvor nogle af dem er:
• Lønkompensation for hjemsendte, hvor beløbet er hævet til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder
• Kompensation for faste udgifter til selvstændige, der oplever stor indtægtsnedgang
• Ekstra lånemulighed for studerende
• Lempelse af jobsøgnings- og mødepligt for ledige
• Suspension af den maksimale grænse for antal uger med supplerende dagpenge, hvis man er omfattet af arbejdsfordeling
• Mulighed for forlængelse af sygedagpengeperioden samt mulighed for sygedagpengerefusion fra første dag, hvis en medarbejder er syg eller i karantæne i forbindelse med corona.

Der er mange flere initiativer – og vi har givetvis ikke set de sidste. I KS har vi ønsker til disse, som vi løbende spiller ind sammen med andre akademikerorganisationer. For eksempel at lønkompensationen bør sættes yderligere op, yderligere initiativer til at hjælpe de mindste selvstændige, der er brug for initiativer, som støtter det hastigt voksende antal ledige, og beløbsgrænserne for dækning i Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af konkurs bør sættes op. Og overordnet set er der behov for, at vi indser, at selv når den sundhedsmæssige krise er overstået, er der stadig brug for en jætteindsats for at mildne effekterne af den økonomiske krise, som – desværre – nok vil vare længere. Det vil styrke lyset for enden af tunnelen.

Jeg håber, at jeg også i disse tider, kan ønske dig og dine en rigtig god påske, og at det rent faktisk lysner på den anden side.

De venligste hilsner

Per Lindegaard Hjorth
Formand

Edit page