10. marts 2022

Loven om øremærket barsel er nu vedtaget

Ændringerne i lovgivningen træder i kraft til august i år og vil omfatte alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere.

Her er de hurtige fakta om de nye forhold:

  • Med de nye regler deles orloven lige mellem forældrene. Hver forælder får øremærket det samme antal uger med mulighed for, at man kan overføre nogle af ugerne til hinanden.

  • Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

  • Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen. De har hele tiden været øremærket.

  • Herefter vil yderligere ni uger ud af de 24 være øremærket, hvis man er lønmodtager. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Har du aftalt bedre økonomiske vilkår end barselsdagpenge i forbindelse med din barsel – for eksempel fuld løn i en række af ugerne – berøres denne ret ikke med den nye lov. Loven forholder sig alene til antallet af uger, hver forælder har ret til at holde orlov.

Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller for eksempel studerende, er man ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder.

For LGBT+familier vil der desværre først være forbedrede orlovsmulighed fra januar 2024.

Husk, du kan altid booke en barselssamtale i KS for at få styr på detaljerne. Det gør du her.

/files/assets/barsel.PNG

Edit page