12. august 2020

Lov spænder ben for hjemmearbejde

/files/assets/news/work-from-home-credits.jpg

Den nuværende lov om arbejdsmiljø er utidssvarende og kan spænde ben for, at flere får mulighed for at arbejde mere hjemme. ”Der er behov for at føre arbejdsmiljøloven up-to-date, så den svarer til dagens virkelighed,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Vidste du, at Arbejdsmiljøloven indeholder en række regler om, hvordan hjemmearbejdspladsen skal være indrettet til medarbejdere, der arbejder hjemme mindst en dag ugentligt? Der er krav til arbejdsstolen, til pladsforhold, til skærm, programmer, belysning og tilrettelæggelse af arbejdet, så det regelmæssigt bliver afbrudt af for eksempel pauser.

Der er en del danske virksomheder og deres medarbejdere, der gerne vil fortsætte med hjemmearbejde efter coronakrisen. Derfor dukker der nu flere og flere synspunkter op fra både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer i forhold til lovgivningen, som ikke tager højde for den måde, man arbejder hjemme på i dag. Og Arbejdstilsynet sætter også fokus på det.

”Det er godt, at der bliver taget fat i det, så der kan blive arbejdet på en mere moderne udgave af loven, så loven både tilgodeser behovet for fleksibilitet, men så den samtidig sikrer, at det sker under ordnede forhold. Vi er naturligvis nødt til at se på, hvad der er praktisk muligt, og vi skal også bøje det lidt, men ikke så meget, at det går ud over folks helbred,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. 

Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af hjemmearbejdspladsen gælder, når arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt og arbejdstiden i den ansattes hjem svarer til mindst én dag ugentligt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at hjemmearbejdspladsen har passende inventar, og at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Edit page