15. marts 2022

Lønnen stiger 1. april 2022

Din løn stiger 1. april 2022. Hvor meget afhænger af, hvor du er ansat. Her kan du læse hvad der gælder i både, stat, kommuner og regioner.

/files/assets/lon.jpg
Foto Unsplash

Staten:

Pr. 1 april 2022 stiger lønnen for alle ansatte i staten. I Kommuner og regioner sker det først til oktober 2022.

Den aftalte lønstigning er på 1,19%. Hertil kommer resultatet af reguleringsordningen. Den udmønter pr. 1. april 2022 0,58% - dvs. i alt bliver stigningen 1,77 %

Stigningerne gælder din samlede løn – altså både basis-/grundløn og tillæg.

Pension af rådighedstillæg:

Pensionsprocenten af rådighedstillægget, der i dag er 9%, forhøjes med virkning fra 1. april 2022 med 3,5 procentpoint til i alt 12,5%. Forhøjelsen vil som det nuværende pensionsbidrag af rådighedstillægget være omfattet af muligheden for fritvalg, så den vil kunne udbetales som løn i stedet for.

Lønforløb: Med virkning fra 1. april 2022 forenkles basislønforløbene.

Forenklingen betyder ingen ændringer for kandidater, der fortsat har basislønforløbet 4 (2-årigt), 5, 6 og 8.

Bachelorforløbet forlænges med trin 6, så det bliver: 1, 2, 4 (2-årigt), 5 og 6.

Professionsbachelorer, civiløkonomer m.fl. indplaceres i forløbet 1, 2, 4 (2-årigt), 5, 6 og 7.

Medarbejdere, der har en bachelor med en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse indplaceres i forløbet 2, 4 (2-årigt), 5, 6 og 7.

Endelig indplaceres handelsjurister, cand.negot.’er med en 4-årig uddannelse m.fl. i løntrinsforløbet 2, 4 (2-årigt), 5, 6 og 8.

Der sker også nogle andre ændringer på statens område:

Seniorbonus og seniorvilkår

Fra 1. april 2022 indføres en årlig seniorbonus på 0,8% af årslønnen til medarbejdere, der er fyldt 62 år

Det betyder, at du fra og med det kalenderår, hvor du fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af din sædvanlige årsløn. Det er en fleksibel ordning, så du kan vælge at konvertere bonus til 2 årlige fridage eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af din sædvanlige årsløn

Samtidig er aldersgrænsen for aftrapning i job/charge (retræte) ændret fra 55 år til 58 år.

Kommunerne

I kommunerne er der først generelle lønstigninger til oktober.

Der sker dog nogle konkrete forbedringer på bestemte områder:

Basislønnen på skalaen på trin 7 stiger med 1.441 kr. og på trin 8 med 1.538 kr. Specialkonsulenter stiger med 1.930 kr. og chefkonsulenter med 2.076 kr.

Ligeledes sker der en forbedring af pensionsprocenten, der forhøjes med 0,15 procentpoint fra 1. april 2022. Det vil sige en stigning fra 18,63% til 18,78%. Pensionsforhøjelsen bliver omfattet af muligheden for frit valg, så pensionsforhøjelsen kan udbetales som løn. Der kan vælges en gang om året.

Samtidig sker der ændring i basislønforløbet for bachelorer, idet det forlænges med trin 6, så forløbet fremadrettet bliver: 1, 2, 4 (2-årigt), 5 og 6. Medarbejdere, der har en universitær bachelor med en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse indplaceres i forløbet 2, 4 (2-årigt), 5, 6 og 7.

Regionerne

I regioner er der også først generelle lønstigninger til oktober.

Der sker dog nogle konkrete forbedringer på bestemte områder:

Basistlønne på trin 7 stiger med 957 krog på trin 8 med 1.018 kr. Specialkonsulenter stiger med 1.284 kr. og chefkonsulenter med 1.376 kr.

Ligeledes sker der en forbedring af pensionsprocenten, der forhøjes med 0,12 procentpoint fra 1. april 2022. Det vil sige en stigning fra 18,46% til 18,58%. Pensionsforhøjelsen bliver omfattet af muligheden for frit valg, så pensionsforhøjelsen kan udbetales som løn. Der kan vælges en gang om året.

Samtidig sker der ændring af basislønforløbet for bachelorer, idet det forlænges med trin 6, så forløbet fremadrettet bliver: 1, 2, 4 (2-årigt), 5 og 6. Medarbejdere, der har en universitær bachelor med en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse indplaceres i forløbet 2, 4 (2-årigt), 5, 6 og 7.

Du kan på vores hjemmeside tæt på den 1. april 2022 se de præcise beløb for alle lønningerne. Ligeledes vil vores Lønmagasin blive opdateret og også være at finde på vores hjemmeside.

Vil du have mere i løn?

Mange steder er årets lokale forhandlinger om løn igang. Nogle steder sendes der besked ud direkte til alle ansatte – andre steder går det via tillidsrepræsentanter. Har du ikke en tillidsrepræsentant, er KS din tillidsrepræsentant og kan forhandle på dine vegne. Derfor en kraftig opfordring til at finde ud af, hvornår der er lønforhandlinger på din arbejdsplads og dernæst at tage kontakt til KS info@kommunikationogsprog.dk , hvis du gerne vil høre nærmere om processen og hvad der skal til, for at du eventuelt kan få del i puljen til lokal løndannelse.

Edit page