11. december 2019

Lønstatistikken 2019: Markant løft i KS’ernes realløn

/files/assets/news/photo-1483985988355-763728e1935b-credits.jpg

Årets KS lønstatistik viser et markant løft i reallønnen i både den offentlige og den private sektor. På landsplan er lønnen steget med 4,9 % i gennemsnit for de privatansatte og 3,3 % for de offentligt ansatte.

Rigtig mange KS’ere svarede på spørgeskemaet til årets lønstatistik. Mange tak for det! Nu er vi ved at have tygget os igennem tallene, og kan begynde at løfte sløret for resultaterne.

I såvel den offentlige som den private sektor viser lønstatistikken et markant løft i reallønnen.

Det er især i den private sektor, at lønstigningerne er accelereret: På landsplan er lønnen steget med 4,9 % i gennemsnit, hvor de KS’ere, som bor i Hovedstadsområdet har oplevet de største lønstigninger med 5,1 %. I Provinsen er lønstigningen på 4,7 %. Fra 2018 til 2019 var de tilsvarende lønstigninger på henholdsvis 4,3 %, 4,6 % og 4,0 %.

I den offentlige sektor har lønstigningerne været mere begrænsede – og lavere end det foregående år: Her har den gennemsnitlige lønstigning været på 3,3 % i såvel Hovedstadsområdet som Provinsen. Selvom lønstigningerne er lavere end sidste år, er der dog, som nævnt, også for de offentligt ansatte tale om et markant løft i reallønnen, idet priserne i den samme periode er steget med cirka 0,5 %.

Som altid dækker de gennemsnitlige lønstigninger over variationer mellem forskellige uddannelsesgrupper, stillingstyper og brancher. Det får du et nærmere indblik i ved at bruge Lønberegneren på hjemmesiden eller læse LØNmagasinet. Førstnævnte vil være opdateret inden jul, mens LØNmagasinet vil være færdigt i januar 2020. Når det er sket, kan du naturligvis læse om det her i Nyhedsbrevet. Og alle som har besvaret spørgeskemaet til lønstatistikken får tilsendt LØNmagasinet via mail, så snart det er færdigt.

Edit page